Begrotingstekort loopt op: € 435.000 tekort op WMO

Bovenop de al bestaande gemeentelijke tekorten, dreigt er een groter tekort te ontstaan. Middels een brief aan de gemeenteraad laat het College weten dat er vanuit de WMO een structureel tekort is van 435.000 euro op de begroting van 2019 en de jaren daarna.

Oorzaak
Oorzaak voor het tekort is aan de ene kant een onderschatting van de uitgaven van zorgkosten. De oorspronkelijke schatting was gebaseerd op de werkelijke uitgaven van het eerste half jaar van 2018. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een indexering van de kosten van 4,8% à 4,9%. Aan de andere kant zijn de tarieven voor de hulp bij de huishouding gestegen. Ook is er een verkeerde inschatting gemaakt van het percentage ziekteverzuim van medewerkers. Dit is hoger dan geschat en brengt extra kosten met zich mee. Over het afgelopen jaar is er een tekort van 430.000 euro. Of het reservepotje Sociaal Domein toereikend is om dit tekort af te dekken, moet nog worden bekeken.

Toekomst
Hoe in de toekomst met deze tekorten moet worden omgegaan en welk effect het heeft op de burger, wordt in de raadsvergadering van 28 maart besproken.

Geen reactie
Verantwoordelijk wethouder Heusschen laat weten nu nog niet te kunnen reageren, omdat zij dit onderwerp eerst wil bespreken met de gemeenteraad.

Lees vorig bericht

Militaire oefening

Lees volgend bericht

Meer Actueel 20-01-2019 : Begrotingstekort loopt flink op – Hangjongeren terroriseren sporthal en omgeving- Romeintje definitief dicht