Multifunctioneel cultureel centrum in Agneskerk Bunde

St. Agneskerk Bunde

Het kerkbestuur van de H. Agnesparochie in Bunde, het bestuur van harmonie en drumband Sint Agnes en het buurtnetwerk Bunde, zijn in gesprek met de gemeente om te onderzoeken of het mogelijk is om van de huidige kerk in Bunde een multifunctioneel cultureel centrum te maken.

Concert- en repetitieruimte
In het multifunctioneel cultureel centrum komt een concert- en repetitieruimte voor de harmonie en drumband. Daarnaast wordt er ook gesproken om andere verenigingen, organisaties en instellingen ruimte te bieden voor hun activiteiten. De Mariakapel in de kerk blijft in gebruik om de eucharistie te vieren. Bij speciale kerkelijke vieringen kan de grote ruimte van het multifunctioneel cultureel centrum gebruikt worden.

Haalbaarheid onderzoeken
De vertegenwoordigers van kerkbestuur, harmoniebestuur, buurtnetwerk en gemeentebestuur hebben met elkaar afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zal worden uitgevoerd. De opdracht voor dit onderzoek wordt door de gemeente, in het kader van de ontwikkeling van accommodatiebeleid, verstrekt. De gemeente neemt de kosten van het onderzoek voor haar rekening. Het haalbaarheidsonderzoek vindt in eerste instantie plaats door middel van een QuickScan (snel onderzoek).

Resultaten medio april
Met deze QuickScan, die een extern gespecialiseerd bureau gaat uitvoeren, wordt in kaart gebracht welke wensen ten aanzien van het gebouw en welke behoeften verenigingen hebben. Aan de hand van de bevindingen wordt een inschatting gemaakt van de kosten van een verbouwing en een berekening van de jaarlijkse exploitatiekosten. Als de QuickScan is afgerond zal er meer duidelijkheid zijn over de vraag in hoeverre het realiseren van een dergelijk multifunctioneel cultureel centrum mogelijk en haalbaar is. De verwachting is dat de resultaten van de QuickScan medio april 2019 bekend zullen zijn.

Lees vorig bericht

Prinsenreceptie CV de Havermennekes druk bezocht

Lees volgend bericht

Stella Maris Cabaret 2019 ‘Well Done’ Nog één maand tot de voorstellingen