Lezing over overwinterende roofvogels

IVN Ulestraten organiseert op woensdagavond 6 februari 2019 een lezing door Arnold Bakker (beleidsmanager natuur, Provincie Limburg) met als thema: Overwinterende roofvogels in hamsterreservaat Sibbe.

Het gaat niet goed met de akkervogels in Limburg. Akkervogels zijn vogels die leven van het weidse, grootschalige akkerland (veldleeuwerik, gorzen, torenvalk). Veel soorten laten een dalende trend zien. De grauwe gors is inmiddels in Limburg uitgestorven. Wat de oorzaak daarvan is, is niet altijd duidelijk. Met de komst van hamsterbeheer in een zevental reservaten is het aantal akkervogels in deze gebieden toegenomen. In deze gebieden blijft graan staan tot ver in de winter waardoor er meer voedsel dan voorheen beschikbaar is gekomen. Dit trekt niet alléén akkervogels aan, maar ook muizen. Hierdoor is ook het aantal muizen etende vogels toegenomen. De provincie Limburg telt in de winter maandelijks het oudste hamsterreservaat, namelijk die in Sibbe. Daarnaast vindt er gelijktijdig ringonderzoek plaats door vogels te vangen, te ringen en te meten en ze weer los te laten. Hiermee kan worden aangetoond waar de vogels in de zomermaanden hun broedgebied hebben en of de vogels jaarlijks terugkomen om te overwinteren. Arnold Bakker zal vanavond verder ingaan op de resultaten van het vangen van de muizen etende roofvogels in Sibbe, hoe deze vogels leven, en hoe we deze verder kunnen beschermen.

Nadere informatie: Jan de Veen – 06-82971361  (jdeveen1985@gmail.com)

Deze presentatie begint om 19.30 uur in het verenigingslokaal “Onder d’n Huppel” van IVN Ulestraten, gelegen onder het gemeenschapshuis Dorpstraat 1 in Ulestraten.

Iedereen is welkom.

Wilt u IVN Ulestraten steunen, wordt dan lid via een mail aan: ivn.ulestraten@gmail.com

Lees vorig bericht

Workshop vlaaibakken in de Kollekamp

Lees volgend bericht

Spellen middag