Enquete: meerderheid voor Maastricht Aachen Airport

Meer Vandaag heeft een enquête gehouden over hoe de inwoners van de gemeente Meerssen staan ten opzichte van Maastricht Aachen Airport. Hieruit blijkt dat de meerderheid met 66% vóór MAA is, 15% is tegen en 19% is neutraal.

Aanleiding
De enquête is gehouden naar aanleiding van een petitie die gestart is tegen het gebruik van de naam van het burgerinitiatief Omwonenden Maastricht Aachen Airport. In die petitie wordt verzocht aan het burgerinitiatief om te stoppen met te spreken namens de omwonenden en wordt er gevraagd om de naam te wijzigen. Meer Vandaag wilde weten hoe de omwonenden in de gemeente Meerssen tegenover het vliegveld staan.

Enquête
In de enquête is rekening gehouden met het aantal inwoners per kern. Via de telefoongids heeft Meer Vandaag steekproefgewijs 100 personen in de verschillende kernen opgebeld met de vraag of ze voor of tegen MAA zijn. Hieruit is gebleken dat de meeste voorstanders uit Ulestraten komen en de meeste tegenstanders uit Meerssen/Rothem. In Geulle waren de meesten neutraal.

Lees vorig bericht

Eigenaar het Romeintje teleurgesteld in gemeente

Lees volgend bericht

Sint Martinuskerk Geulle ook dupe van koperdiefstal