Lokaal DNA: “imago van de gemeente wordt wederom ernstig geschaad”

Oppositiepartij Lokaal DNA is zeer geschrokken van de bevindingen van de Rekenkamercommissie over het dossier Proosdij. Zo laat de partij weten in een reactie. Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van fouten die zijn gemaakt tijdens de bouw van de proosdij en de raadszaal. Uit het rapport blijkt, volgens de partij, hoe ernstig deze fouten zijn geweest. Lokaal DNA spreekt van “het bewust niet informeren van de (ex)wethouder en het college door de projectleider”. Termen als “willens en wetens niet geïnformeerd”, “plichtsverzuim”, “schade aan gemeente toegebracht” en “ambtenaren zijn volledig verantwoordelijk” liegen er niet om volgens de partij.

Onmiddellijk maatregelen nemen

De partij roept het college van burgemeester en wethouders op om maatregelen te nemen. “Het imago van de gemeente Meerssen wordt wederom ernstig geschaad. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit rapport meer dan voldoende aanleiding is voor het College van B&W en het management om onmiddellijk maatregelen te nemen”.

Reactie wethouder
Wethouder Jan Gulikers is ook om een reactie gevraagd. Hij geeft aan “De Rekenkamercommissie heeft – zoals gebruikelijk – haar opdracht voor een onderzoek naar de gang van zaken bij het project De Proosdij/Raadszaal ontvangen van de gemeenteraad. De raad is dus opdrachtgever, niet het college. Nu het onderzoek is afgerond rapporteert deze Rekenkamercommissie ook aan de raad. Het College heeft een kopie ontvangen van dit rapport en heeft kennis genomen van de inhoud daarvan. Het is eerstens aan de gemeenteraad om zich over dit rapport uit te spreken. Desgevraagd door de raad zal het College haar reactie op het rapport geven.”

Hay Dolmans (Lokaal DNA) over de onderzoeksresultaten.

Lees vorig bericht

Meer Actueel van 3-2-2019: Snoeiharde conclusies uit onderzoeksrapport over Proosdijschuur- De Kloomp naar de finale LVK

Lees volgend bericht

Jeugdprinsenpaar Luuk en Fenne JCV de Geulemennekes