Proosdijschuur: extra onderzoek naar rol twee ambtenaren

De gemeente Meerssen gaat een nader onderzoek starten naar de rol van twee ambtenaren in het dossier Proosdijschuur. De reden van het onderzoek is dat de uitkomsten van de rekenkamercommissie niet op alle punten helder zijn en aanleiding geeft om de rol van twee medewerkers van de gemeente ten aanzien van het project Proosdijschuur uitvoeriger te onderzoeken, aldus het College van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad. 

Uitvoeriger te onderzoeken
Door de berichtgeving in verschillende media en de vele telefoontjes die de
gemeente heeft ontvangen heeft de gemeente een brief gericht aan de gemeenteraad en het onderzoeksrapport online geplaatst.  In de brief aan de gemeenteraad staat dat het onderzoeksrapport niet op alle punten helder is en “geeft aanleiding om de rol van twee medewerkers van onze gemeente ten aanzien van het project Proosdijschuur uitvoeriger te onderzoeken. Wij moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Het onderzoek is nodig om feiten vast te kunnen stellen”, aldus het College.

Hard rapport
De gemeente spreekt in de brief over een hard rapport “Op basis van de feiten, overwegingen en conclusies heeft de rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan, die betrekking hebben op het proces en op gemaakte keuzes binnen de organisatie van onze gemeente. Op meerdere punten is het oordeel van de rekenkamercommissie hard”, aldus het College.

Onderzoeksrapport
Het rapport concludeert dat er veel fouten zijn gemaakt in de hele kwestie. De resultaten zijn inmiddels bekend en schokkend te noemen. Zo zijn er afspraken die niet contractueel zijn vastgelegd, tekeningen die niet kloppen en zijn er veel fouten gemaakt door ambtenaren binnen het gemeentehuis. De projectleider, een ambtenaar van de gemeente, wordt door de rekenkamer als primair verantwoordelijk gehouden voor de gemaakte fouten in de kwestie Proosdij. De gemeenteraad gaat nog in debat over de aanbevelingen en de eventuele gevolgen.

De belangrijkste conclusies uit het rapport.

Lees vorig bericht

Bedrijfswagen voor de tweede keer gestolen

Lees volgend bericht

Wandeling ommetje Wolder