Uitstel inhoudelijke behandeling rapport Rekenkamercommissie

De inhoudelijk behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie, inzake de Proosdijschuur, is uitgesteld. De Rekenkamercommissie en het Presidium (alle fractievoorzitters) van de gemeenteraad hebben dat maandagavond in gezamenlijk overleg afgesproken.

Nieuwe feiten
De reden van het uitstel is: dat er nieuwe feiten naar voren zijn gekomen. “Dergelijke feiten kunnen een nieuw licht op de zaak werpen en moeten uit oogpunt van zorgvuldigheid nader worden onderzocht en van een beoordeling worden voorzien”, aldus de Rekenkamercommissie. Dit kan inhouden dat de genoemde personen in het rapport in de gelegenheid worden gesteld om een nadere reactie op de nieuwe feiten te kunnen geven.

Compleet mogelijk eindrapport
Zowel het Presidium als de Rekenkamercommissie streven er naar de beschikking te krijgen over een zo compleet mogelijk eindrapport. In welke vorm het rapport uiteindelijk besproken gaat worden bepaalt de gemeenteraad. “De Rekenkamercommissie streeft er naar om het onderzoek op zo’n kort mogelijk termijn te kunnen afronden.”

 

Lees vorig bericht

VIDEO: Met Leon Volders terugkijken op zijn LVK-overwinning

Lees volgend bericht

Informatie bijeenkomst “In ’t Riet”