Nieuwe feiten laten ander licht schijnen over dossier Proosdijschuur

Er zijn nieuwe feiten naar boven gekomen, die een ander licht laten schijnen op het dossier de Proosdijschuur. Niet alleen de gemeente heeft geblunderd in dit dossier, nu blijkt ook dat de rekenkamer blunders heeft gemaakt in het onderzoek. Het gevolg hiervan is, dat het onderzoeksrapport wordt ingetrokken. De fractievoorzitters, behalve Bjorn Molling van oppositiepartij Lokaal DNA, komen tijdens de presidiumvergadering tot dit besluit omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen die niet in het rapport zijn meegenomen.

Notulen vergadering 11 april 2017
Een van de redenen om het rapport in te trekken zijn de notulen van een vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2017. Meer Vandaag heeft de hand weten te leggen op deze notulen. In deze notulen wordt door toenmalig wethouder Houben het openingstijdstip van het terras op de binnenplaats genoemd van 10 uur s’ ochtends. Dit is ook het tijdstip dat in het contract met de exploitant van de Proosdij wordt genoemd. De overeenkomst is diezelfde middag nog ondertekend door de exploitant en de wethouder.

Houben was wel op de hoogte
Later geeft Houben aan dat 10 uur een verkeerd tijdstip is. Het terras zou pas vanaf 18 uur s’avonds mogen openen. Houben laat later in het programma “Uitgelicht” weten dat hij niet weet wat er in de tussentijd is gebeurd. Dit blijkt nu, na het opvragen van de notulen, niet te kloppen en zou Houben er wel vanaf weten. Hij laat namelijk diezelfde ochtend tijdens de rondvraag weten dat er “verder wordt afgesproken dat de koper de gehele week vanaf 10:00 uur een afgepaald gedeelte van de binnenplaats van het Proosdijhoevecomplex mag gebruiken als terras”.

Rekenkamer blundert
Nu blijkt dat de Rekenkamercommissie deze notulen niet heeft betrokken in haar onderzoek. De rekenkamer concludeert namelijk in het rapport dat de ambtenaar “willens en wetens ervoor gekozen heeft om de fouten niet te herstellen, zolang hij kon. Hij heeft hiermee zijn werkgever, de gemeente, in een juridisch nadelige positie gebracht”. De notulen van de Collegevergadering geven echter aan dat deze conclusie niet klopt. Verder hebben de belanghebbende in dit onderzoek, van te voren niet de rapportage van de Rekenkamercommissie kunnen inzien. Volgens de Gemeentelijke Verordening op de Rekenkamercommissie is het namelijk verplicht dat voor bekendmaking van een dergelijk rapport, betrokken partijen eerst de gelegenheid krijgen te reageren. Dit is niet gebeurd.

De rekenkamer gaat nu een verdergaand onderzoek instellen met deze nieuwe bevindingen.

Lees vorig bericht

Opperbeste stemming seniorenzitting Havermennekes

Lees volgend bericht

Meer Actueel 17-02-2019: Ook rekenkamer blundert – de kloomp 5e in LVK finale – Cabaret van start