Onderzoek provincie: steun voor toeristen in gemeente Meerssen

De meerderheid van ondervraagden uit de gemeente Meerssen, van een bewonersonderzoek toerisme van de Provincie Limburg, steunt toerisme in de gemeente. Daarnaast ervaren de ondervraagden minder overlast van toeristen dan in de andere gemeentes van het Heuvelland en Maastricht. Het gaat om overlast die veroorzaakt wordt door fietsers, motoren en parkeerproblemen.

Toerisme bevorderen
Zes op 10 van de ondervraagden, uit de gemeente Meerssen, steunen toerisme in de gemeente. Slechts 4% is tegen. Dit is het laagste aandeel in Zuid-Limburg. Vier op de 10 mensen hebben ten aanzien van het toerisme een neutrale houding.  Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat de gemeente toerisme moet bevorderen en ondersteunen. Op de vraag of men meer betrokken wil worden bij het toeristische beleid van de gemeente geeft 27% aan dat te willen, 30% is neutraal en 43% geeft aan geen interesse daarin te hebben.

Toeristisch beleid 2018-2022
Het College van B&W schrijft, ten aanzien van het toeristisch beleid, in een brief aan de gemeenteraad. “een succesvol toeristisch beleid draagt bij aan het imago van de gemeente, bevordert de lokale economie en leefbaarheid. Toeristisch ondernemerschap en initiatieven voor evenementen worden gestimuleerd. Voor wat betreft de aanbeveling meer inwoners te betrekken bij het toeristisch beleid wordt bezien op welke wijze we met inwoners en toeristische ondernemers in gesprek kunnen komen over het thema toerisme”.

Lees vorig bericht

Opnieuw raken dakpannen los door vliegtuig

Lees volgend bericht

Polonaise door het KCC tijdens gemeentelijk Prinsetreffe