Proefplaatsing ontmoetingsplek Bunde

De gemeente gaat starten met een proefplaatsing van een mobiele MOP bij het sportpark Heiveld in Bunde.  Het proefdraaien gebeurd van februari tot en met september 2019. De gemeente maakt gebruik van een mobiele ontmoetingsplek, beter bekend als de SRV wagen.

Ontmoeten en contact
Er is voor de locatie bij het sportpark Heiveld gekozen,” omdat de locatie in de kern Bunde ligt en de sociale controle hier groot is. Ook kunnen we deze locatie combineren met sportieve activiteiten. De direct omwonenden en gebruikers zijn inmiddels op de hoogte van dit besluit en worden actief betrokken. Tijdens de proefperiode ontmoeten de jongeren elkaar wekelijks en maken ze contact met de direct omwonenden en gebruikers. Ook worden er activiteiten georganiseerd” aldus de gemeente Meerssen.

Onderzoek en besluit
Na de proefperiode bij het sportpark Heiveld wordt er in oktober 2019 een onderzoek gedaan naar de ervaringen. Hierbij worden de jongeren, direct omwonenden, gebruikers van het terrein en professionals van Traject betrokken. De evaluatie en de uitwerking van de wens, gedaan door de jongeren voor een trapveldje, wordt aan het College van B&W voorgelegd. Het College zal dan een definitief besluit nemen over de toekomst van de ontmoetingsplek in Bunde.

Spoorstraat
De omwonenden van de MOP in de Spoorstraat in Bunde ervaren al jaren overlast van de bezoekers van MOP op de parkeerplaats naast het spoor. In de nieuwsbrief respectvol samenleven laat het College weten “de zorgen en belangen van de bewoners van de Spoorstraat serieus te nemen en vindt hun gevoel van veiligheid en woongenot erg belangrijk. Het gemeentebestuur zoekt voor deze locatie oplossingen en neemt passende maatregelen”.

Lees vorig bericht

Lentewandeling in De Dellen en het Meerssenerbroek

Lees volgend bericht

Kijk terug: Optocht Rothem-Meerssen