College vraagt geen € 45.000 maar € 17.500 voor Binckbanktour

Vorige week meldde meer vandaag op hun site dat het College van B&W een bedrag van 45.000 euro aan de gemeenteraad vroeg. Dit bedrag blijkt niet correct te zijn. Het College van B&W heeft een bedrag van 27.500 euro nodig voor de start van een rit in lijn van de Binckbanktour. Van dit bedrag ontvangt de gemeente 10.000 euro subsidie van Cycling Limburg. Door deze subsidie heeft het College uiteindelijk 17.500 euro nodig van de gemeenteraad. 

Raadsvoorstel
In het raadsvoorstel omschrijft het College de vraag aan de gemeenteraad als volgt”
1. In te stemmen met een bijdrage van € 20.000,– om de start van de etappe van 16 augustus 2019 in Meerssen mogelijk te maken (van betreffend bedrag kan € 10.000,– in de vorm van een subsidiebedrag worden bijgedragen door Limburg Cycling).
2. In te stemmen met een bijdrage van circa € 7.500,– voor additionele kosten (onder andere voor 250 lunchpakketten, ontvangst met koffie en vlaai voor 250 personen, inzet signaleurs, kosten dranghekken, toiletten etc.). Samen een door de gemeente beschikbaar te stellen bedrag van € 17.500,– en dit te dekken uit de resterende LED gelden 2018 (reserve).
3. In te stemmen met de inzet van diverse ambtenaren voor een goed verloop van het evenement. Een eerste schatting komt neer op een inzet van circa 100 uur, verspreid over diverse ambtenaren” aldus het raadsvoorstel.

Besluit
De start van de etappe van de Binckbanktour is op vrijdag 16 augustus. De gemeenteraad neemt op 28 maart een besluit over het raadsvoorstel.

Lees vorig bericht

Koken met Dion

Lees volgend bericht

Epilepsie Café Heuvelland