College wil noodlijdende speeltuin € 16.000 euro geven

Het college van burgemeester en wethouders wil speeltuin St. Joseph een subsidiebedrag van € 16.000 geven voor het opknappen van de grote glijbaan. Dat is te lezen in een voorstel dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bestuur van speeltuin St. Joseph in Meerssen-West heeft meer dan 30.000 euro nodig voor het opknappen van hun topstuk, de grote glijbaan. De glijbaan is afgekeurd omdat deze niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

Belangrijke functie
Het college vind dat de speeltuin een belangrijk functie heeft “Speeltuin St. Joseph vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Meerssen West, niet alleen voor de kinderen uit de buurt maar ook voor de scholen, scoutingvereniging, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gehandicaptenorganisaties”. Daarbij is volgens het college de grote glijbaan een  grote trekker van de speeltuin “Zonder de glijbaan is de speeltuin stukken minder aantrekkelijk”.

Eerdere afspraken
Het college van burgemeester en wethouders wijst de gemeenteraad wel op een eerdere afspraak die in 2011 is gemaakt “In het verleden heeft de gemeente een bijdrage verstrekt van € 40.000,–. Hierbij werd een convenant opgesteld waarin afgesproken werd dat toekomstige vervanging van en onderhoud aan speeltoestellen niet voor rekening van de gemeente zou komen. Speeltuin St. Joseph werd geacht hiervoor de noodzakelijke reserveringen te doen op basis van een onderhouds– en vervangingsplan. Dit heeft niet of in onvoldoende mate plaatsgevonden.”

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van donderdag 28 maart een beslissing over het bedrag.

Lees vorig bericht

Zorgen om toename sluipverkeer door tijdelijke parkeerplaats vliegveld

Lees volgend bericht

Informatieavond TC Bunde over Padel