Oud-wethouder Cortenraede verbijsterd

Met verbijstering heeft oud-wethouder Desiree Cortenraede kennis genomen van de antwoorden van het College van Burgemeester & Wethouders over het duurder uitvallen van de werkzaamheden bij de aanleg van de kunstgrasvelden. In een brief aan het College van B&W, verwoordt Cortenraede dit als volgt: “Dit schrijven geeft zo’n onjuiste weergave van de werkelijkheid dat ik mij, in persoon en als voormalige wethouder, genoodzaakt voel hierop te reageren. Uiteindelijk is de samenleving gediend met een volledige en correcte weergave van gebeurtenissen”.

Beantwoording vragen
De brief aan B&W heeft Cortenraede geschreven naar aanleiding van de beantwoording van vragen die door coalitiepartij BRUG-M zijn gesteld rondom de aanleg van kunstgrasvelden bij RVU, SV Meerssen en VV Bunde. Er blijkt meer uitgegeven te zijn dan wat bedoeling was. De overschrijding is onder andere 22.000 euro waarvoor zij als toenmalig wethouder, niet is gewaarschuwd door de verantwoordelijke ambtenaar.

Geen hoor en wederhoor
Cortenraede verwijt het college geen hoor en wederhoor te hebben toegepast. “In uw schrijven beschuldigt u mij van onrechtmatig handelen en het negeren van ambtelijke adviezen. Er wordt een beeld geschetst van een wethouder die regels aan haar laars heeft gelapt en door haar handelen de gemeente heeft benadeeld. Dit zijn hele zware beschuldigingen aan mijn adres, zonder dat u hoor en wederhoor heeft toegepast”.

Niet gedeeld met wethouder
Het gaat om de extra kosten 22.000 euro die toentertijd gemaakt zijn voor meerwerk voor grond- en zandwerken bij de aanleg van de kunstgrasvelden in Rothem. Ook zouden er meer kosten zijn gemaakt voor de LED verlichting. Dit zou niet volgens afspraak zijn die Cortenraede met de ambtenaar heeft gemaakt “Deze handelwijze heeft de ambtenaar niet met mij gedeeld en afgestemd”. Aldus Cortenraede.

Disfunctioneren van ambtelijke organisatie
De oud-wethouder sluit haar brief af met harde woorden naar de ambtelijke organisatie “Het is dat ik nog geïnteresseerd ben in de Meerssense politiek en deze actief volg, dat ik nu weet hoe uw college probeert het disfunctioneren van de ambtelijke organisatie te maskeren door mij als voormalige wethouder te betichten van onrechtmatig handelen. Ik vind dit verwerpelijk. Uw college zou onze samenleving beter dienen als u het disfunctioneren van uw organisatie zou erkennen en verbetermaatregelen zou treffen waardoor dergelijke situaties in de toekomst worden voorkomen”. Aldus Cortenraede.

Lees vorig bericht

Expositie 2019 Textielgroep Ulestraten

Lees volgend bericht

Expositie ‘Jo & Jos 30’ Erfgoedhuis Meerssen