BinckBank tour: kosten vele malen hoger, geen start in Meerssen

Dit jaar komt er toch geen start van de BinckBank tour in Meerssen. Hoger uitgevallen kosten zijn de reden om af en zien van de tour. Dit is naar voren gekomen in een oriënterend gesprek tussen verantwoordelijk wethouder Volders en de organisatie van de wielerwedstrijd.

Verdriedubbeling van de kosten
Wethouder Volders laat weten “Uit betreffend gesprek is aanvullende informatie naar voren gekomen. Dit heeft geleid tot een ophoging van het aantal ambtelijke uren en van de ophoging van het oorspronkelijk geraamde budget (circa 250 in plaats van de eerder benoemde 100 uren en een mogelijke verdriedubbeling van het budget van € 7.500,-) Hij adviseert de gemeenteraad om het voorstel niet aan te nemen en raadt het af”.

Kritiek
Eerdere berichtgeving over het voorstel om de BinckBank tour naar Meerssen te halen zorgde op social media voor nogal wat kritiek. Zo zou het geld beter geïnvesteerd kunnen worden in andere zaken en vielen vele over het betalen door gemeente van de lunchpakketten, koffie en vlaai voor 250 personen.

Oppositie
Ook oppositie partij Focus was tegen het voorstel “Hoe tegenstrijdig kan het zijn in Meerssen. Enorme tekorten op de begroting. Bezuinigingen op personeel met sluiting van het KCC op vrijdag. Grote bezuinigingen te verwachten op de uitgaven voor zorg, subsidies en accommodaties. En miljoenen kosten in het vooruitzicht voor wat betreft de regiegemeente. Maar… er is geld voor de Binckbank tour. En ondanks het personeelstekort en hoge ziekteverzuim zijn er blijkbaar toch 100 uur aan inzet van ambtenaren mogelijk”. Aldus Focus.

Lees vorig bericht

1135 klagers zorgen voor 39.000 klachten MAA

Lees volgend bericht

Speelveld bij De Wereldster officieel geopend