Tekorten sociaal domein voorlopig opgevangen

De tekorten in het Sociaal Domein zoals Jeugdbeleid en uitvoering WMO, lopen steeds verder op. Dit is niet alleen een probleem in onze gemeente maar is een landelijke trend. De overheid springt vooralsnog niet bij zodat de oplossing vanuit de gemeente zelf moet komen.

Grote zorgen
Diverse partijen maken zich zorgen over de toekomst als het om de financiering van het sociaal domein gaat. BRUG-M vreest dat het tekort steeds groter gaat worden en onhanteerbaar wordt voor de gemeente. De partij ziet samenwerking met andere gemeente als mogelijke oplossing.
Focus maakt zich zorgen over de tevredenheid van cliënten; “het feit dat er weinig klachten binnenkomen, wil niet zeggen dat de kwaliteit van zorg goed is” aldus fractievoorzitter Roger Thijssen. De partij wil dat kennis en vaardigheden bij vrijwilligers goed geborgd zijn en pleit voor scholing hierin.

Oplossing
Het voorstel is nu de huidige tekorten op te vangen door geld te gebruiken afkomstig uit de gemeentelijke reserves, iets waar Lokaal DNA niet blij mee is en het ziet als “graai uit de algemene reserves”. De partij stemde dan ook samen met Focus tegen het voorstel. De andere partijen stemden voor waarmee het voorstel is aangenomen.

 

 

 

Lees vorig bericht

Speelveld bij De Wereldster officieel geopend

Lees volgend bericht

“Oude spellen middag”