Komend weekend Nationale Bijentelling

Komend weekend organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling. Zij vragen of mensen komend weekend een half uurtje bijen willen tellen in de tuin of op het balkon. Op de website van Nederland Zoemt kunnen de aantallen ingevuld worden. Door het tellen hoopt men meer over bijen te weten.

Waarom een telling
In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. De helft van alle bijensoorten is bedreigd.  Ook voor de mens heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Nederland Zoemt wilt graag weten waar de bijen zich ophouden en hoeveel bijen er zijn. en helpen. Nederland Zoemt is een project van  LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu.

Hoe gaat de Bijentelling
Iedereen die mee wil doen kan een telformulier invullen. Download het Telformulier op de website van Nederland Zoemt voor een overzicht van de bijensoorten. De bedoeling is dat er een half uur geteld wordt en de resultaten op de website wordt ingevuld. Het invulformulier staat vanaf 13 april online.

Lees vorig bericht

Workshop slapen is nietsdoen

Lees volgend bericht

Drie koren concert