Forse kritiek op nieuw leersysteem Stella Maris College

Er is forse kritiek geuit op het huidig leersysteem van het Stella Maris College Meerssen. Tijdens een informatieavond van tweede en derdejaars leerlingen hebben ouders forse kritiek geuit op het zogenoemde GPL systeem (gepersonaliseerd leren). Vooral directeur Carlos Veraart kreeg het flink te verduren tijdens de bijeenkomst. Ouders laten dit aan de redactie van Meer Vandaag weten.

Forse kritiek
De ouders zijn voornamelijk niet te spreken over de enorme lesuitval van de leerlingen. Dit heeft te maken met het hoge ziekteverzuim binnen de school. Lesuitval betekent voor leerlingen van GPL extra “workshoptijd”. Gedurende deze tijd kunnen leerlingen dan werken aan hun leerdoelen. Echter, worden de leerlingen gedurende deze workshoptijd vaker naar de aula gestuurd, omdat er geen toezicht is van een docent, waar ze soms 2 uur op zitten te wachten. Daarbij maken ouders zich zorgen over ruimtegebrek door de komst van de Vmbo leerlingen uit Valkenburg komend schooljaar.

GPL systeem
Binnen het GPL systeem is het de bedoeling dat leerlingen leren op eigen tempo, zelf hun planning maken en toetsen inplannen. Drie jaar geleden is het Stella Maris een pilot gestart met dit systeem waar geen boeken aan te pas komen, maar alles op een iPad gebeurt. De leerlingen van GPL3, die volgend jaar naar de bovenbouw moeten, weten nog niet hoe dit eruit gaat zien. De school heeft nog niet de volledige invulling klaar voor de GPL-leerlingen voor de bovenbouw en de kans is zeer groot dat deze leerlingen gedeeltelijk de bovenbouw gewoon op reguliere basis (met boeken) moeten gaan volgen. Leerlingen die besluiten om toch de overstap te maken naar het reguliere onderwijs, krijgen te horen dat ze op de nieuwe school hun leerjaar moeten overdoen, omdat blijkt dat ze een achterstand hebben op het regulier onderwijs.

Inspectie
Een aantal weken geleden heeft het Stella Maris College bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Aanvankelijk zouden zij maar een dag meelopen. Dit zijn vervolgens vier dagen geworden. De inspectie had signalen ontvangen over de kwaliteit van het onderwijs.

Lees vorig bericht

SMHO ambulance voor Bulgarije

Lees volgend bericht

Kom je mee inzaaien voor vlinders en bijen?