Gemeenteraad Maastricht stemt in met verdiepingsonderzoek

De gemeenteraad van Maastricht heeft unaniem besloten deel te nemen aan het verdiepingsonderzoek samenwerking Meerssen-Maastricht. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de versterking van de  bestuurskracht van de gemeente Meerssen. Hierbij wordt ook onderzocht om het merendeel van de ambtelijke organisatie van Meerssen onder te brengen bij de gemeente Maastricht.

Gemeenteraad Meerssen gaf eerder goedkeuring
De gemeenteraad van Meerssen besloot in december 2018 al om een verdiepingsonderzoek richting Maastricht te houden. De meerderheid van de raad was van mening dat er goed onderzoek gedaan moet worden naar alle mogelijkheden.

Berenschot
Het verdiepingsonderzoek wordt gedaan door bureau Berenschot. De planning is  dat eind september, begin oktober een raadsbesluit volgt. De gemeenteraad van Maastricht zal tussentijds over de vorderingen geïnformeerd worden. Dit laatste werd door diverse partijen in de Maastrichtse gemeenteraad gevraagd.

Lees vorig bericht

Geen nieuwe locatie voor kindervakantiewerk Meerssen

Lees volgend bericht

Watersaluut en nieuwe bestemmingen MAA