Accommodatiebeleid: een langlopend pijndossier

Al meer dan 8 jaar is het accommodatiebeleid een hoofdpijndossier voor onze gemeente. De Provincie heeft de gemeente Meerssen nu een ultimatum gesteld. Vóór 1 januari 2020 moet de gemeente een deugdelijk plan van aanpak, inclusief een meerjaren onderhouds- en beheerplan presenteren inzake het accommodatiebeleid. Daarbij heeft de gemeente nog steeds een bezuiniging van 180.000 euro uit de vorige raadsperiode nog niet uitgevoerd. In de raadsvergadering van donderdag 25 april neemt de gemeenteraad een besluit over het visiedocument gemeentelijk accommodatiebeleid. 

Accommodaties
De gemeente heeft een aantal accommodaties in eigendom, denk hierbij aan buitensportaccommodaties, gymzalen , gemeenschapshuizen en voormalige schoolgebouwen. Door het ontbreken van beleid is er de laatste jaren onduidelijkheid ontstaan over het in stand houden van deze accommodaties op lange termijn. Daarbij drukken deze accommodaties zwaar op de gemeentelijke financiën.

Tijd dringt
Aangezien de tijd dringt, heeft verantwoordelijk wethouder Jan Gulikers zijn plannen alvast in een visiedocument gepresenteerd tijdens de raadsadviesvergadering. Op basis van dit document wil de wethouder verder werken aan het beleid en zal dit uiteindelijk leiden tot de taakstellende bezuinigingen. De wethouder is reeds enkele weken met alle betrokken partijen in gesprek. Toch stelde de wethouder dat er ook harde maatregelen te verwachten zijn.

Mogelijke oplossingen
De wethouder hoopt dat verschillende accommodaties in erfpacht kunnen worden overgedragen aan de verenigingen, zoals bijvoorbeeld zwembad Meerssen en Geulle. De voormalige schoolgebouwen zullen worden verkocht of gesloopt. Ook zal gekeken worden naar bezetting van de diverse gymzalen. Sommige verenigingen zullen moeten verhuizen, zodat de bezettingsgraad van de overgebleven gymzalen verhoogd wordt.

Lees vorig bericht

Watersaluut en nieuwe bestemmingen MAA

Lees volgend bericht

Hoe word ik (nog) gelukkiger?? Je leert het op maandag 13 mei in ut Zaelke