65 plussers zitten per dag minder dan jongeren

Dit is het resultaat van een onderzoek gedaan door de GGD in Noord en Zuid-Limburg. Voor de gemeente Meerssen is dat niet anders. Inwoners van de gemeente Meerssen tussen 19 en 65 jaar zitten gemiddeld 8,7 uur per dag. 65 plussers zitten gemiddeld 7, 5 uur per dag. Volwassenen (19- 64 jaar) zitten het langst tijdens werk. 65 plussers zitten het langst tijdens televisie kijken.

Veel zitten is ongezond
Onafhankelijk van of iemand voldoende sport of beweegt geeft langdurig zitten verschillende gezondheidsrisico’s. Veel zitten gaat samen met een grotere kans op hart-en-vaatziekten, overgewicht en obesitas, diabetes type II, mobiliteitsklachten en mentale stoornissen zoals depressies en angststoornissen. Vooral werk en televisie kijken leiden tot veel zitten.

Bewustwording als eerste stap
Dat weinig bewegen kan leiden tot gezondheidsklachten is algemeen bekend. Daarom is er bij preventie veel aandacht voor voldoende intensief bewegen. Dat men niet alleen voldoende moet bewegen maar ook niet veel en langdurig moet zitten is veel minder bekend. Een belangrijke eerste stap is de bewustwording dat langdurig zitten ongezond is. Probeer zitten af te wisselen met staan en bewegen en maak gebruik van actieve vormen van vervoer.

Lees vorig bericht

Excursie Groeve ’t Rooth

Lees volgend bericht

Binnen drie maanden geluidsmetingen MAA