Minister geeft drie miljoen euro om wateroverlast te bestrijden

Met een extra investering geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen dit jaar de gemeente Meerssen drie miljoen euro. Dit geld is bestemd om maatregelen te kunnen nemen, zodat het water bij piekbuien beter kan worden afgevoerd.

Een van drie projecten
Meerssen is naast de provincie Utrecht en de stad Groningen een van de drie projecten die samen 5,2 miljoen euro krijgen. Minister Van Nieuwenhuizen: “we zetten hiermee een eerste schop in de grond om mooie regionale projecten te steunen die op korte termijn al zichtbare resultaten laten zien. Het levert bovendien waardevolle praktische kennis op, die andere overheden ook weer kunnen toepassen”.

Wethouder Sanders blij met dit extra geld
Ook wethouder Waterbeheer Paul Sanders van de gemeente Meerssen is blij met het extra geld: “Dit is heel goed nieuws! We zijn echt heel blij dat het rijk ons deze bijdrage beschikbaar stelt. Nu kunnen we echt spijkers met koppen gaan slaan en de wateroverlast in onze gemeente beteugelen. Een woord van dank aan de getroffen bewoners en ondernemers, die tijdens werkbezoeken duidelijk voor het voetlicht hebben gebracht hoe nijpend de wateroverlast in onze gemeente is. Dank aan de minister voor deze bijdrage en aan diverse Tweede Kamerleden dat zij Meerssen duidelijk in het vizier hebben gebracht.”

Maatregelen worden al genomen
Vorig jaar overstroomde het centrum en andere delen van Meerssen tot tweemaal toe na extreme regenval. De gemeente Meerssen neemt al samen met het waterschap maatregelen in de vorm van buffers en dammen om de waterafvoer af te remmen bij hevige regenval.

Lees vorig bericht

Uitgelicht: Stella Maris, accommodatiebeleid, actie Ketel voor Ruggesteun en Meersje tege Kanker

Lees volgend bericht

Zes Lintjes in de gemeente Meerssen