Zes Lintjes in de gemeente Meerssen

Burgemeester Clermonts reikte in het kader van Lintjesdag zes Koninklijke Onderscheidingen uit. Alle zes gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden zijn: Agnes Jonkhout, Harrie Peil, Cor Frissen alle drie uit Geulle, Jo Frenken uit Ulestraten, Riny Timmermans en Nico Vandewall uit Meerssen. Frissen krijgt de onderscheiding op een later tijdstip uitgereikt maar is door de burgemeester aan het begin van de dag telefonisch gefeliciteerd met de koninklijke onderscheiding.

Agnes Jonkhout
Jonkhout is van 1992 voorzitter van Vrouwenbond Sint Apollonia Geulle. Van 1998-2004 en vanaf 2010 gemeenteraadslid in de gemeente Meerssen. Van 2003-2011 lid van de Provinciale Staten van Limburg. Van 2004 is Jonkhout actief voor Tennisvereniging De Pletschmeppers Geulle. Daarnaast was zij van 1990-2016 collectant voor de Hartstichting.

Harrie Peil
Peil is van 2004 voorzitter van tennisvereniging De Pletschmeppers uit Geulle. Vanaf 2004 secretaris van de Heemkundevereniging Gäöl. Van 2008 tot 2018 secretaris van het Gäöls Mannenkoor. Van 2016 is Peil mede-initiatiefnemer, secretaris en penningmeester van de Stichting Hulp aan Vluchtelingen Calais. Daarnaast is hij wekelijks bezig met het sorteren van kleiding en brengt de overtollige kleding naar de kledingbank in Maasbracht.

Cor Frissen
Is van 1998 vrijwilliger bij en bestuurslid van Handbalvereniging Marsna Iason Combinatie in Meerssen. Hij fungeert als activiteitencoördinator en draagt zorg voor het ophalen van oud papier. Verder maakt hij de nieuwsbrieven en is hij contactpersoon voor de scheidsrechters. Tevens is hij spreker bij diverse wedstrijden en draagt hij zorg voor de kleding van alle teams. Daarnaast beheert hij de materialenvoorraad en fungeert hij als aanspreekpunt.

Riny Timmermans
Timmermans is vanaf 1989 vrijwilliger bij de Parochie Sint Jozef-arbeiderskerk in Meerssen-West. Ze ontwierp het parochievaandel en leidde van 1994-2002 de kindernevendienst, verzorgt onder andere de bloemversieringen, heeft zitting in het processiecomité en leidt tijdens Kerst het ‘kindje wiegen’. Daarnaast onderhoudt zij de Fatimakapel en maakt zij het parochieblad. Ook is zij contactpersoon voor de Lourdesreizen. Van 1999 is Timmermans voorzitter van het Ziekencomité Meerssen-West. Van 2003 tot 2018 was Timmermans remedial teacher en bibliothecaris bij het OrthoPedagogisch Didactisch Centrum St. Michaël in Maastricht, een school voor blinde en slechtziende scholieren.

Jo Frenken
Frenken is van 1982 bestuurslid en vrijwilliger bij IVN Natuur en Educatie, afdeling Ulestraten. Hij coördineert het onderhoud van de natuurhistorische moestuin de Kwallef en is betrokken bij het ecologisch ontwikkelen van de paden in het Vliekerbos en ontwikkelen van het natuurgebied Biesenberg. Van 2001 is hij bestuurslid van Tennisvereniging De Gewannen in Ulestraten. Van 2009 is Frenken vrijwilliger bij de Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe.

Nico Vandewall
Vandewall was van 1974 tot 1989 vrijwilliger en van 1989 tot 2004 voorzitter JeCeMe, penningmeester en voorzitter Kindervakantiewerk. Van 1994 tot 2000 voorzitter van toneelgroep Animato. In 2011 is hij benoemd tot erevoorzitter van de Stichting Kindervakantiewerk. Van 1985 tot 2000 gaf Vandewall trainingen bij de Ambysche Volleyball Club en trainingen bij Turnclub Volharding Meerssen.

Foto’s van de uitreiking van de lintjes zijn te zien bij de rubriek meer gezien.

Lees vorig bericht

Minister geeft drie miljoen euro om wateroverlast te bestrijden

Lees volgend bericht

Lintjesregen gemeente Meerssen