Extra raadsvergadering eindrapport project Proosdijschuur

De gemeenteraad van Meerssen bespreekt in een extra raadsvergadering het definitieve eindrapport van de Rekenkamer over de Proosdijschuur in Meerssen.

Aanleiding rapport
De aanleiding voor het onderzoeksrapport is een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie van 25 april 2018. In deze motie wordt de rekenkamercommissie gevraagd om in zo breed mogelijke zin onderzoek te doen naar de procesgang rondom de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur in Meerssen.

Twee rapporten
De Rekenkamer had al een rapport klaar, maar dit rapport is ingetrokken omdat er nieuwe feiten aan het licht waren gekomen die niet in het eerste rapport waren meegenomen. Het ging hier onder andere om notulen van een Collegevergadering waaruit blijkt dat toenmalig wethouder Houben op de hoogte moet zijn geweest van de terrastijden die in de realiseringsovereenkomst genoemd zijn. Tevens concludeert de Rekenkamer dat ambtenaren niet goed te werk zijn gegaan. Deze ambtenaren werken te zelfstandig en is er meer onderlinge communicatie nodig om dit in de toekomst te voorkomen.

22 mei
De gemeenteraadsvergadering wordt op woensdag 22 mei gehouden en begint om 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum in Meerssen. Belangstellenden die de vergadering willen bijwonen kunnen vanaf 19:45 uur plaats nemen op de publieke tribune.

 

Lees vorig bericht

Glasvezel nog steeds niet hersteld

Lees volgend bericht

Raad on Tour