Voor eigenaresse Proosdij is de maat vol

Tijdens de raadsadviesvergadering van donderdag 16 mei heeft Gitte Pinckaers, eigenaresse van De Proosdij, gebruik gemaakt van het spreekrecht. In een emotioneel betoog uitte ze haar ongenoegen en vooral haar gevoel van machteloosheid. Dit betreft onder andere een voorstel dat gedaan zou zijn inzake het meubilair van de raadszaal. Volgens haar is, via een betrouwbare bron uit de gemeente, informatie uit een gezamenlijk overleg tussen gemeente en de Proosdij gelekt naar de pers.

De maat is vol
De eigenaresse geeft in haar betoog aan, dat door het uitlekken van die informatie, voor haar de maat vol is. Dit is de reden voor haar om het stilzwijgen te verbreken. Zij overweegt serieus een aanklacht in te dienen tegen smaad en imagoschade. Dit temeer omdat er wekelijks overleg plaatsvindt tussen de wethouder, een ambtenaar van de gemeente en De Proosdij en er geen gezamenlijke verklaring maar eenzijdige informatie naar buiten is gebracht. Pinckaers verklaart altijd naar eer en geweten gehandeld te hebben.

Meubilair
Volgens haar wordt er ten aanzien van het vergadermeubilair een verkeerd beeld gegeven en is er geen aanleiding tot het aanschaffen van nieuw meubilair. Het huidige meubilair past volgens Pinckaers gewoon in de raadszaal, mits de wethouders plaatsnemen op het podium. Bij de proefplaatsing vorig jaar heeft zij dit al als oplossing voorgesteld. Echter was dit toen niet bespreekbaar. Volgens de wethouder moest iedereen op gelijke hoogte zitten. Het genoemde bedrag van € 40.000,- voor de aanschaf van eventueel nieuw meubilair is volgens Pinckaers uit de lucht gegrepen en het genoemde raadsvoorstel is zeer voorbarig.

Samenwerking
De eigenaresse eindigt haar betoog door aan te geven dat zij nog altijd samenwerkingsgericht is en dat het tijd wordt dat dit voor eens en altijd opgelost wordt.

Lees vorig bericht

Muzikale middag De Zonnebloem afdeling Meerssen

Lees volgend bericht

Avondwandeling naar de grote ratelaar en natuurontwikkelingsgebied de Biesenberg