College krijgt opdracht om bindende maatregelen te nemen

Tekeningen van de raadszaal

Dat er fouten zijn gemaakt tijdens de procedure die de Rekenkamercommissie heeft gevolgd, is voor vrijwel alle fracties wel duidelijk. Verbetering voor de toekomst is het devies. De rol van het college is daarbij van groot belang. Een unaniem aangenomen voorstel geeft het college opdracht om maatregelen te nemen. Dat werd besproken tijdens een extra raadsvergadering die ging over de definitieve eindrapport van de Rekenkamer.

Oorzaken
Het huidige college erft de fouten van het vorige, zo laat wethouder Gulikers weten en noemt het dossier een “fiasco” waarbij hij onder andere de krappe personele bezetting als oorzaak noemt. Door deze ontwikkeling wordt de organisatie kwetsbaar, aldus Gulikers.
Volgens het CDA moet het college meer toezicht houden op het ambtenarenapparaat en vraagt zich openlijk af wat de rol van de gemeentesecretaris is in deze kwestie. Lokaal DNA is van mening dat interne protocollen hebben gefaald en twijfelt nog of alle informatie nu wel boven tafel is gekomen. BRUG-M vat de hele procedure samen als “ niet de fouten van één ambtenaar, maar de fouten van een hele keten”. De Rekenkamer krijgt van BRUG-M een onvoldoende.

Ingetrokken en nieuwe feiten
Eerder werd het eerste onderzoeksrapport al ingetrokken omdat er nieuwe feiten naar voren waren gekomen. Volgens Roger Thijssen van Focus komen er nu nog steeds nieuwe zaken aan het licht. Zo zou de gemeenteraad afgelopen week een mail hebben ontvangen van een ambtenaar. In deze mail staat nieuwe informatie die wederom een nieuw licht laten schijnen, aldus Thijssen.

Toekomst
Partij KIJK!!! opteert voor het instellen van een commissie die de aanbevelingen van de Rekenkamer in de toekomst gaat concretiseren en bewaken. Een unaniem gesteund voorstel van BRUG-M draagt het college op om in de toekomst vergelijkbare problemen te voorkomen door maatregelen te nemen waarbij bijvoorbeeld verslagen een bindend karakter gaan krijgen en contracten beter worden gecontroleerd.

 

Lees vorig bericht

Gemeente Meerssen lanceert de Schoonmonitor-app

Lees volgend bericht

Europese verkiezingen weer voorbij