Onderzoek RPO: afstoten een of meerdere gemeenschapshuizen

Onderzoeksbureau RPO heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar het functioneren van de gemeenschapshuizen in de gemeente Meerssen. Uit dit onderzoek is gebleken dat alle vijf de gemeenschapshuizen een belangrijke rol vervullen als ontmoetingsplek in de kernen. Echter ziet het onderzoeksbureau voor de toekomst dat er vrijwel geen mogelijkheden zijn om verder te kunnen bezuinigen zonder één of meerdere gemeenschapshuizen af te stoten.  

Bezuinigen is erg moeilijk
Uit het onderzoek blijkt dat het erg moeilijk zal zijn om op de gemeenschapshuizen te bezuinigen. Er is namelijk de laatste jaren weinig onderhoud gepleegd aan de accommodaties. Dit komt omdat er door de bezuinigingen, de dreiging was dat een van de gemeenschapshuizen de deuren moest sluiten. Ondanks dat er bezuinigd moet worden zal er geld uitgegeven dienen te worden voor onderhoud aan de gebouwen.

Gebruik maken van andere accommodaties
RPO adviseert de gemeente om te bekijken in hoeverre activiteiten die nu in gemeenschapshuizen plaatsvinden, bijvoorbeeld in sportkantines of andere accommodaties te laten gebeuren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat er een of meerdere gemeenschapshuizen afgestoten kunnen worden.

Verzelfstandiging gemeenschapshuizen
In het verleden is er gedacht om de gemeenschapshuizen te verzelfstandigen en door vrijwilligers te laten onderhouden. De gedachte hierachter is dat vrijwilligers dit goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente. Uit het rapport blijkt echter dat in dit geval de gemeente alsnog een bijdrage zou moeten leveren om de voorzieningen in stand te houden. Hierbij komt dat de beheerders van de gemeenschapshuizen niet enthousiast zijn over het verzelfstandigen, omdat ze de financiële risico’s daarvan erg groot vinden.

Accommodatiebeleid
Al meer dan 8 jaar is het accommodatiebeleid een hoofdpijndossier voor de gemeente. Zij moeten hierop bezuinigen en dat lijkt moeilijker dan gedacht. De gemeente heeft van de provincie een ultimatum gesteld gekregen dat er voor 1 januari 2020 een plan van aanpak moet zijn. Is dit plan er niet, grijpt de provincie in.

 

Lees vorig bericht

Dankwoord Inzamelingsactie “Bevrijd ons van de Armoede”

Lees volgend bericht

Lentewandeling in De Dellen en het Meerssenerbroek