Stella Maris College: naast GPL ook weer regulier onderwijs

Het Stella Maris College gaat vanaf het nieuwe schooljaar naast GPL (Gepersonaliseerd Leren) ook weer regulier onderwijs aanbieden vanaf de brugklas. Tot nu toe stroomden nieuwe leerlingen de afgelopen twee jaren automatisch in op GPL, het nieuwe onderwijs systeem, waarmee drie jaar geleden een start gemaakt is.

Verbeterpunten
Er zijn tal van verbeterpunten waarmee de school aan de slag moet, aldus interim directeur Overgaauw. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en het hoge ziektepercentage van 15% moet omlaag. Het invoeren van GPL heeft ook een grote impact gehad, zowel op docenten als voor leerlingen. Nu blijkt dat Gepersonaliseerd Leren wellicht niet voor iedere leerling geschikt is. Ook heeft de schoolinspectie recent een onderzoek op de school gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten zijn bij de school inmiddels bekend, maar mogen nog niet naar buiten worden gebracht, omdat de gesprekken tussen de inspectie en het schoolbestuur nog gaande zijn.

Nieuwe schooljaar
Brugklassers die gaan instromen in het nieuwe schooljaar kunnen dus gaan kiezen voor GPL of regulier onderwijs. Echter, de keuze wordt lichtelijk beperkt omdat in totaal maar 90 leerlingen deel kunnen gaan nemen aan GPL. Er zijn maar voor 90 leerlingen GPL docenten beschikbaar. Voor leerlingen die nu al bezig zijn met het GPL systeem bestaat ook een keuze: volgend jaar op GPL blijven of overstappen naar regulier. Ook hier geldt: 90 leerlingen kunnen blijven op GPL ( in het tweede leerjaar volgen op dit moment meer dan 200 leerlingen GPL). Voor de leerlingen die naar de bovenbouw gaan, staat al vast dat maar enkele vakken binnen GPL gegeven kunnen worden, alle andere  vakken dienen gevolgd te worden op regulier wijze.

Reacties van ouders
De reacties van de ouders over de voorgenomen weg die de school in het nieuwe schooljaar in gaat zijn verschillend. Ouders van kinderen die moeite met het systeem hebben zijn blij dat de school nu de keuze gaat bieden tussen beide systemen. Ouders van kinderen die bewust hebben gekozen voor GPL en die niet van Meerssen zijn, zijn minder blij. Zij geven aan dat hun kind net zo goed dichter bij huis naar een reguliere school had kunnen gaan in plaats van Stella Maris. Het is maar de vraag of overstappen naar een andere school zo kort voor de zomervakantie nog mogelijk is. Overgaauw, ook interim directeur van het St. Maartenscollege in Maastricht geeft aan dat deze school waarschijnlijk geen extra leerlingen meer aanneemt, juist omdat deze school nog in het verbetertraject zit na de perikelen van vorig jaar.

Lees vorig bericht

Via Belgica: een onzichtbaar project

Lees volgend bericht

Extra financiële injectie voor personele knelpunten gemeente