Extra financiële injectie voor personele knelpunten gemeente

De gemeenteraad heeft, in de raadsvergadering van dinsdag, ingestemd met een extra financiële injectie van 350.000 euro ten behoeve van de personele knelpunten die zijn ontstaan. Het ziekteverzuim is nog steeds meer dan 8% en daarbij is er extra mankracht nodig voor nieuw beleid waaronder geluidsmetingen MAA en rioleringswerkzaamheden.

Extra lucht voor personeel
Verantwoordelijk wethouder Sanders stelde in zijn betoog dat deze extra impuls nodig is om de dienstverlening voor alle inwoners van Meerssen te kunnen garanderen. Ook krijgt de organisatie zo de nodige ‘lucht’ en kunnen de ambities uit het bestuursakkoord voortvarend worden opgepakt. Verder stelde Sanders dat alle reservepotjes voor P&O nagenoeg leeg waren.

Oppositie not amused
De oppositiepartijen FOCUS en Lokaal DNA waren not amused met dit raadsvoorstel. Zij verwezen wethouder Sanders fijntjes naar de programmabegroting 2019-2020, waarin een bezuiniging was opgenomen van 320.000 euro aan salariskosten. Beide partijen wezen toen al op de risico’s die hieraan verbonden waren en nu, een half jaar later, lijken deze risico’s al waarheid te worden. Ondanks dat ze het niet eens waren met de tekst van het voorstel, stemde beide partijen toch voor het voorstel om zo de continuïteit van de gemeente te kunnen garanderen.

Lees vorig bericht

Stella Maris College: naast GPL ook weer regulier onderwijs

Lees volgend bericht

Mei den weer in Meerssen aangekomen