Stella Maris: ook geen gepersonaliseerd leren in de bovenbouw