Financiële situatie gemeente verre van rooskleurig

Wethouder financiën, Gulikers schrijft in een kaderbrief aan de raad dat de financiële situatie verre van rooskleurig is. “Er zullen nu en in de toekomst duidelijke keuzes gemaakt moeten worden”. Als die er niet gemaakt worden zal de gemeente Meerssen afstevenen op een tekort van meer dan 1,5 miljoen euro per jaar.

Keuzes maken
Er zullen volgens Gulikers keuzes gemaakt moeten worden om tot de nodige bezuinigingen te komen. Dit zal zeker leiden tot impopulaire maatregelen voor burgers, bedrijven en organisaties. Mochten deze bezuinigingen niet gehaald worden zal dit zeker zorgen voor een lastenverzwaring voor de burgers van Meerssen. Hierbij zal, ondanks de verkiezingsbelofte van verschillende partijen, niet ontkomen worden aan een verhoging van de OZB. Volgens verschillende bronnen kan dit leiden tot een verhoging van de OZB met 10%.

Ambities uit regeerakkoord
De gemeente Meerssen staat dan ook voor een zware taak en de ambities uit het regeerakkoord staan nu al onder zware druk door deze tegenvallende financiële situatie. Het uitstellen van beleid en maatregelen in het verleden laten duidelijke effecten zien. De rijksvergoeding op het gebied van WMO is niet toereikend. Daarnaast ligt er een forse druk op het ambtenarenapparaat. Aldus de wethouder.

Oproep wethouder
Gulikers roept op om niet bij de pakken neer te zitten, maar vanuit de huidige situatie en de verwachting voor de toekomst adequate maatregelen te nemen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Lees vorig bericht

EHBO buitenoefening in Speeltuin St. Joseph

Lees volgend bericht

Hollandse Nieuwe op de weekmarkt