Burgers & organisaties dupe van bezuinigingen gemeente

Vorige week maakte wethouder financiën, Jan Gulikers, bekend dat de financiële positie van onze gemeente allesbehalve florissant is. Deze week heeft de wethouder ook al de zoekrichtingen waar eventueel op bezuinigd kan worden gepresenteerd. Als er geen harde maatregelen worden genomen stevent onze gemeente af naar een tekort van 1,3 miljoen in 2020 en 2021 en daarna oplopend naar 1,9 miljoen in 2022, aldus de wethouder. Deze harde maatregelen gaan hoe dan ook burgers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties raken.

Meerjarenbegroting
Forse bezuinigingen zullen dan ook noodzakelijk zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Dit kan echter maar op twee manieren, bezuinigen op de uitgaves of verhogen van de inkomsten. Geld halen uit de Algemene Reserve, zoals vaak geroepen wordt, is niet mogelijk. Deze mogen maar 2 jaar gebruikt worden en dienen daarna tot structurele ombuigingen te leiden.

Verhoging OZB
Hoe dan ook, de burgers van Meerssen, de organisaties, de verenigingen enz, iedereen zal het gaan merken. De OZB zal waarschijnlijk voor volgend jaar, ondanks de eerdere belofte van verschillende partijen, enkele procenten gaan stijgen. Ook alle andere gemeentebelastingen zullen niet worden ontzien. Daarbij zullen de parkeertarieven eveneens gaan stijgen.

Subsidies en accommodatiebeleid
Vooralsnog zal waarschijnlijk vooral bezuinigd gaan worden op Cultuur en welzijn en het Sociale domein. Zo zal eerdere bezuinigingen, die nog niet zijn doorgevoerd, van 180.000 euro in het accommodatiebeleid worden uitgebreid. Daarbij moet gedacht worden en het verhogen van de huur en het uitbreiden van het takenpakket. Eerder liet Voetbalclub RVU al weten te moeten opdraaien voor 60.000 euro van de te bezuinigen 180.000 euro op het accommodatiebeleid. Dit leverde felle kritiek van RVU aan het adres van de wethouder.

Bibliotheek en Lokale omroep
Twee namen worden expliciet genoemd in de zoekrichtingen van de wethouder. De bibliotheek en de lokale omroep Meer Vandaag zullen waarschijnlijk niet ontkomen aan de bezuinigingsdrift. Verder zullen alle andere bestaande subsidies opnieuw tegen het daglicht gehouden worden. Het sociale domein, het onderhoud van de groenvoorzieningen, handhaving en speeltuinen zullen wellicht ook niet worden ontzien.

Meer Nederlandse gemeenten
Meerssen blijkt lang niet de enige gemeente in ons land die geconfronteerd wordt met deze tekorten. Door de decentralisaties van enkele jaren geleden staat steeds meer gemeenten het water tot aan de lippen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten krijgt steeds vaker dit soort signalen en stelt dat er in Den Haag alarm geslagen moet worden.

Gemeenteraad
De wethouder heeft de “zoekrichtingen” aangegeven waar eventueel op bezuinigd kan worden. Het is niet zeker dat hier ook daadwerkelijk op bezuinigd wordt. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad de eindbeslissing.

Lees vorig bericht

Onderscheiding voor 99-jarige Bundenaar

Lees volgend bericht

Pelgrimsweg de Gank nao Meersje gelopen