HAVO-afdeling Stella Maris als zeer zwak beoordeeld

De HAVO-afdeling van het Stella Maris College is als zeer zwak beoordeeld door de onderwijsinspectie. De VWO-afdeling krijgt een onvoldoende. De inspectie bezocht in maart het Stella Maris na een aantal anonieme signalen over de onderwijskwaliteit.

Inspectie
De inspectie onderzocht de kwaliteit van de lessen, de begeleiding van leerlingen en hun veiligheid. Nadat in juli 2018 het examen-debacle rondom VMBO Maastricht zich voordeed onderzocht de Onderwijsinspectie een deel van de scholen van het LVO, de scholenkoepel waar het Stella Maris onder valt, alleen werd de school toen niet meegenomen in het onderzoek.

GPL systeem
De laatste keer dat de Inspectie de school bezocht was in 2016, toen de pilot van het nieuwe onderwijssysteem GPL startte. Het Gepersonaliseerd Leren is een onderwijssysteem waar leerlingen met Ipads werken en zelf mogen bepalen wanneer ze toetsen maken en aan welk vak ze werken. De inspectie constateerde in 2016 geen ernstige tekortkomingen. Wel vond de Inspectie dat het lesaanbod weinig doelgericht was.

Deze situaties vormen geen uitzondering op Stella Maris en het onderwijs maakt ook in veel klaslokalen en leerpleinen een ronduit chaotische indruk.

Inspecteur

Resultaten niet rooskleurig
De resultaten van het onderzoek zijn niet rooskleurig. De inspectie concludeert dat de leerlingen een groot deel van de lesdagen niet aan het leren zijn. Ook zijn er in de onderbouw leraren vaak ziek waardoor de leerlingen geen les hebben en de aanwezige leraren als ordebewakers optreden. Soms moeten zij leerlingen naar de aula sturen waardoor er een chaotische indruk ontstaat. Ook houden leraren te weinig rekening met de de onderwijsbehoeften van sommige leerlingen. Verder wordt de onderwijstijd volgens de Inspectie niet goed gebruikt. Door het vele lesuitval hebben de leerlingen niet de minimale lesuren gevolgd. Ook was het voor docenten onduidelijk welke leerlingen in de les aanwezig moesten zijn. De leerlingen voelen zich wel veilig op de school en de school besteedt veel aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie.

Angstcultuur
De schoolleiding vult aan dat het managementteam niet goed functioneert en het managementteam zelf geeft aan geen ervaring te hebben met het leiden van een school. Ook is er binnen het personeel onenigheid over de vernieuwing van het onderwijs waarvoor de school heeft gekozen, hierdoor is het lastig om gezamenlijk te werken. Tijdens het onderzoek ondervond de Inspectie een onprofessionele ervaren cultuur. De schoolleiding klaagt over de houding van de leraren en het personeel spreekt van een angstcultuur.

Conclusie rapport
De conclusie van het rapport is: dat de afdeling HAVO als zeer zwak wordt beoordeeld, de VWO-afdeling krijgt een onvoldoende. De inspectie vindt dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed is. Het LVO bestuur krijgt nu de opdracht de onderwijskwaliteit binnen een jaar te verbeteren. In maart 2020 komt er een herstelonderzoek.

We betreuren het als school dat deze oordelen zijn uitgesproken.

Locatiedirecteur Peter Overgaauw

Verklaring school
De verklaring van de school is dat alle aandacht uit ging naar de vernieuwing van het onderwijsconcept, waardoor de kwaliteit en de resultaten minder prioriteit kregen. De school heeft een verbeterplan opgesteld waarin ze onder andere de onderwijskwaliteit willen verbeteren, meer aandacht voor de leerling, het bestrijden van lesuitval en het verbeteren van de kwaliteitscultuur.

Lees vorig bericht

Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?

Lees volgend bericht

Fancy Fair speeltuin Sint Joseph