Lokaal DNA komt op voor paardenbak Bunde

Lokaal DNA springt in de bres voor de eigenaresse van de paardenbak in Bunde. Onlangs kreeg zij van de gemeente te horen dat ze haar voorziening moet verwijderen omdat deze niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en wordt aangemerkt als illegaal bouwsel.

Motie
Middels een voorstel (motie) poogde Lokaal DNA collega raadsleden te overtuigen van het belang van het voortbestaan van de manege en de daarbij horende stal. Belangrijk argument daarbij was de kans die de jonge onderneemster moet krijgen om haar initiatief voort te zetten en het positief effect wat het initiatief heeft op met name de jeugd. Ook de onlangs gehouden handtekeningenactie werd door de partij aangevoerd om de motie kracht bij te zetten.

“Een vreemde motie”

Agnes Jonkhout CDA

Vreemd
Het CDA sprak van “een vreemde motie”. Volgens de partij is de beheerster al op zoek naar een andere locatie en is de hulp van Lokaal DNA dus overbodig. BRUG-M kon zich ook niet vinden in het voorstel van Lokaal DNA en vond de huidige locatie “geen haalbare kaart”.
FOCUS was van mening dat het niet aan de gemeenteraad is om te beslissen of er wel of niet gehandhaafd moet worden en heeft alle vertrouwen in de gangbare procedures die in dit soort gevallen gevolgd moeten worden.
Burgemeester Clermonts die belast is met de handhaving, gaf aan geen uitzondering te willen maken.
Als gevolg van ontbreken van steun, besloot Lokaal DNA de motie terug te trekken.Lees vorig bericht

Uitgelicht: bezuinigingen, RVU en toerisme

Lees volgend bericht

Beachvolleybal gespeeld onder tropische omstandigheden