Wonen Meerssen en gemeente ondertekenen afsprakenkader 2019

Foto: Gemeente Meerssen

Na overleg tussen de gemeente, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen, hebben deze drie partijen een afsprakenkader ondertekend.  Het afsprakenkader is een startdocument om te komen tot een gemeentelijke woonvisie.

Afspraken
De gemaakte afspraken in het document hebben betrekking op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen in de gemeente Meerssen, het huisvesten van urgente doelgroepen, ouderen en mensen met een zorgvraag, leefbaarheid en integrale wijkaanpak. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over leningen, groenvoorzieningen, wateroverlast, parkeren en gladheidsbestrijding.

Aanbieden woonvisie aan de raad
De gemeente verwacht de woonvisie in het vierde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad ter vaststelling te kunnen aanbieden. Met deze woonvisie kan het afsprakenkader uitgroeien naar volwaardige prestatieafspraken.

Foto: Gemeente Meerssen

Lees vorig bericht

Kijk terug Uitgelicht: bezuinigingen, RVU en toerisme

Lees volgend bericht

Gemeente legt beslag op waardevolle zaken camping de Boskant