Nieuwe organisatie jeugdgezondheidszorg Zuid Limburg

Stock foto

De Zuid-Limburgse gemeenten, waaronder Meerssen, hebben besloten dat de huidige vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) per 1 januari 2020 opgaan in één nieuwe organisatie. Envida, Meander en Zuyderland bieden op dit moment jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0-4 jaar. De GGD Zuid Limburg biedt deze zorg aan jeugd van 4-18 jaar. De nieuwe JGZ zal vallen onder de GGD Zuid Limburg.

Dezelfde locaties
Voor ouders en kinderen verandert er niets. Zij krijgen jeugdgezondheidszorg op dezelfde locaties als nu. Omdat alle kinderen in het gezin onder hetzelfde team vallen, kan de jeugdgezondheidszorg nog beter gezinsgericht werken. Want als een kind iets overkomt, kan dat effect hebben op alle kinderen in het gezin.

Inlopen achterstand
Steeds meer kinderen groeien op in een gezin met multiproblematiek, zoals armoede, verslaving en huiselijk geweld. Hoewel het met de meeste kinderen in Zuid-Limburg goed gaat, is de situatie niet gunstig ten opzichte van de rest van Nederland. Op vele gebieden is er sprake van een achterstand. De nieuwe JGZ-organisatie wil de groep kinderen waar het goed mee gaat vergroten.

Vroegtijdige signalering
De JGZ heeft vrijwel alle kinderen van 0-18 jaar in beeld en weet of ze gezond opgroeien. Daardoor kunnen problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Zo kan de jeugdgezondheidszorg zorgen voor lichtere of kortere hulp.

Jeugdgezondheidszorg vrij toegankelijk
Limburg heeft de op één na grootste groep jeugd die een beroep doet op jeugdhulp en ook het zorggebruik is hoog. Overigens is jeugdgezondheidszorg niet hetzelfde als jeugdzorg. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en is vrij toegankelijk. Voor jeugdzorg is een indicatie nodig.

Lees vorig bericht

Orgelconcert St. Martinuskerk

Lees volgend bericht

Afscheid juf Wilma en meester Raymond