Inloopbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Om de inwoners van de gemeente Meerssen kennis te laten maken over de inhoud van het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het aanleggen van nieuwe en het vergroten van bestaande regenwaterbuffers in de gemeente Meerssen, houdt het Waterschap op woensdag 24 juli een inloopbijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen.

Drie nieuwe waterbuffers
Het gaat om de aanleg van drie nieuwe en de vergroting van zeven bestaande regenwaterbuffers. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen. Met de realisatie van de nieuwe en de vergroting van de bestaande buffers realiseert het waterschap ongeveer 25% buffercapaciteit van de totale watersysteemopgave van 90.000 m3.

Aanmelden niet nodig
Belangstellenden kunnen tussen 16:00 uur en 20:00 uur binnenlopen in de Stip. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Lees vorig bericht

Bibliotheek past openingstijden aan vanwege overlast

Lees volgend bericht

In memoriam: Ludie Nijsten