Nieuwe ondernemers krijgen bijdrage van €2.500,-

Wethouder Volders, portefeuillehouder van economie en toerisme, is met een raadsvoorstel gekomen om de lokale economie te stimuleren. Dit voorstel zorgt ervoor dat €103.200,- beschikbaar wordt gesteld om de lokale economie te laten groeien. Hiervan wil de gemeente nieuwe ondernemers en nieuwe hotels of Bed and Breakfast eigenaren een stimuleringsbijdrage geven van €2.500,-. Het bedrag is bedoeld om onder andere een deel van de verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten te financieren.

Stimuleringsbijdrage ondernemers
Er is een budget van €20.000,- vrijgemaakt om te gebruiken voor de stimuleringsbijdrage aan de nieuwe ondernemers. Hiervan kunnen maximaal 8 nieuwe ondernemers gebruik maken. Wethouder Volders laat aan Meer Vandaag weten dat de ondernemers die zich als eerste melden gebruik kunnen maken van deze regeling.

Aanspraak bij verplaatsing
In het raadsvoorstel staat dat ook ondernemers die momenteel gevestigd zijn buiten het bestaande retailcluster van Meerssen, Bunde, of Geulle aanspraak kunnen maken op deze subsidie als ze zich willen verplaatsen naar het centrum van Meerssen. Ook staat er in het raadsvoorstel dat ondernemers die binnen het bestaande retailcluster van Meerssen gevestigd zijn en zich naar het centrum willen verplaatsen hier aanspraak op kunnen doen.

Nieuwe ondernemers
De stimuleringssubsidie is bedoeld voor ondernemers die nog niet in de gemeente Meerssen gevestigd zijn en naar het centrum van Meerssen willen komen. Wethouder Volders laat in een interview aan Meer Vandaag weten dat de subsidie alleen bedoeld is voor nieuwe ondernemers en niet voor ondernemers die al een vestiging hebben. In het raadsvoorstel staat echter wel benoemd dat bovenstaand genoemde situaties bij verplaatsing ook aanspraak kunnen maken op de subsidie. De ondernemers krijgen het bedrag niet in één keer uitbetaald. Ze krijgen de eerste helft na de toekenning en de andere helft een jaar later.

Subsidie verblijfstoerisme
Het budget voor de subsidie van het verblijfstoerisme is €10.000,-. Dit houdt in dat er 4 nieuwe hotels of Bed and Breakfast eigenaren gebruik kunnen maken van deze stimuleringsbijdrage. Deze subsidie is ook bedoeld om de verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten mee te financieren. Ook hier geldt dat de eerste helft van de €2.500,- euro beschikbaar komt direct na de toekenning en de tweede helft een jaar later.

Overig budget
In het raadsvoorstel staat dat er €103.200,- beschikbaar wordt gesteld voor de jaren 2019-2021. Hiervan wordt €30.000,- gebudgetteerd voor de stimuleringssubsidies. Het overige bedrag gaat onder andere gebruikt worden voor de innovatie van de winkelstraten en een financiële impuls voor lokale evenementen.

Raadsvergadering
Het voorstel moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Dit gebeurt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september. Als de gemeenteraad in meerderheid akkoord gaat dan start de regeling vanaf 1 oktober 2019.

Lees vorig bericht

Nieuw nummer de Kloomp: dit keer geen carnaval

Lees volgend bericht

Grill Meister 2019 Team Zonder Naam