Bezuinigingen: RVU wordt afgestoten, andere voetbalclubs krijgen bijna 8 ton

Voor bijna alle voetbalclubs in onze gemeente wordt in totaal €761.311,- depot gezet voor meerjarig onderhoud aan gebouwen. De club waar het niet voor geldt is RVU uit Rothem. Voetbalclub RVU wordt door de gemeente afgestoten. Dit gebeurt in fases en per 1 juli 2022 is er volledige beëindiging van de gehele bekostiging van deze sportaccommodatie. Dit staat allemaal vermeldt in de plannen voor het accommodatiebeleid dat Meer Vandaag afgelopen vrijdag heeft gekregen.

RVU
De gemeente Meerssen heeft in totaal 5 voetbalclubs: VV Bunde, VV Geulsche Boys, SV Meerssen, RKUVC en RVU. Van al deze clubs blijkt dat RVU de minste spelers heeft en de minste voetbalteams. Hierdoor wordt het voetbalveld van RVU niet optimaal benut. In het accommodatiebeleid staat: “gemiddeld genomen de andere vier complexen drie keer zo intensief worden benut. Als de gebruiksintensiteit wordt afgezet tegen de jaarlasten dan is het RVU-complex relatief gezien twee maal duurder dan de andere voetbalcomplexen. Afgaand op het huidige gebruik van het RVU-complex is haar maatschappelijk rendement beperkt vergeleken met de andere voetbalaccommodaties.”

ClubTotaal ledenspelende ledenNiet spelende leden
VV Bunde37531461
Geulscheboys19515837
SV Meerssen380256124
RVU1358253
RKUVC26921950

* De bovenstaande gegevens betreffen de leden-aantallen per club en zijn door de KNVB aangeleverd aan de gemeente (peilmoment 1 mei 2019).


Het maatschappelijk rendement van de accommodatie van RVU is het laagste van alle voetbalaccommodaties

accommodatiebeleid gemeente Meerssen

Gefaseerd beëindigen RVU
In het accommodatiebeleid staat dat vanaf 2019 RVU geen dotatie meer zal ontvangen aan de reserve buitensportaccommodaties en aan de voorziening meerjarig onderhoud gebouwen. Per 1 januari 2020 worden de uitgaven beëindigd voor jaarlijks onderhoud aan de gebouwen van de gemeente, wel zijn er een paar uitzonderingen waaronder controle en schoonmaak van het dak. De gemeente blijft tot 1 juli 2022 formele eigenaar en zal dan ook de OZB, rioolheffing en opstalverzekering betalen. Per 1 juli 2022 beëindigd de gehele bekostiging van RVU, inclusief het jaarlijks onderhoud van het kunstgrasveld en alle onderdelen van het jaarlijks onderhoud van de gebouwen. In het accommodatiebeleid staat: “de accommodatie wordt dan in zijn geheel door de gemeente afgestoten en uit de bekostiging door de gemeente gehaald.” Wat erna met het RVU complex gebeurt is nog niet duidelijk, het kan gesloopt worden, verkocht worden of wordt op een andere manier gebruikt (bijvoorbeeld als RVU op eigen kracht verder gaat).


Vanaf 1-1-2020 is niet meer de gemeente, maar zijn de verenigingen verantwoordelijk voor het gehele dagelijks/jaarlijks en het meerjarig onderhoud van de gebouwen.

Accommodatiebeleid gemeente Meerssen

Overdracht onderhoud gebouwen aan voetbalclubs
Vanaf 1 januari 2020 wordt het onderhoud van de gebouwen overgedragen naar de clubs zelf. In het accommodatiebeleid staat dat voordat deze overdracht van het onderhoud plaatsvindt de gebouwen in goede staat dienen te worden gebracht. Er wordt voor de jaren 2020 tot en met 2029 het bedrag dat in de voorziening is gereserveerd voor meerjarig onderhoud per betreffende vereniging bij de gemeente in depot gezet. Dit bedrag is €761.311,- het valt onder eenmalige kosten en is verspreid over 10 jaren en wordt uit de voorziening gebouwen betaald. Normaal regelde de gemeente het onderhoud en zouden zij verspreid over 10 jaar €1.015.080,- betalen aan onderhoud. Het bedrag dat nu in depot wordt gezet is 25% minder dan wat de gemeente zou betalen aan onderhoud. In het accommodatiebeleid staat: “deze korting van 25% is gebaseerd op een inschatting dat clubs het onderhoud goedkoper kunnen laten uitvoeren dan de gemeente dat kan. Indien activiteiten van dit meerjarig onderhoud, die worden geregeld door de vereniging, nog goedkoper worden uitgevoerd dan het depotbedrag, is de ‘winst’ voor de betreffende vereniging.” Op deze manier hoopt de gemeente de voetbalclubs te prikkelen om het onderhoud zo goedkoop mogelijk te regelen.

Accommodatiebeleid
De plannen van het accommodatiebeleid die bekend zijn gemaakt moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit zal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019. Het accommodatiebeleid houdt de gemeente Meerssen al een aantal jaar bezig. In dit plan wordt een bezuiniging van €180.000,- gepresenteerd.

Lees vorig bericht

Social Sofa geopend bij Ave Maria

Lees volgend bericht

Gemist Meer Actueel 1-9-2019: Plannen bezuinigingen accommodaties, De Socia Bank bij Avé Maria & Het hernieuwd St.Agnesplein