Gemeenschapshuizen moeten dubbel zoveel huur betalen

Door de bezuinigingen op accommodaties gaat de huur van gemeenschapshuizen verdubbeld worden. Dit staat gemeld in de plannen voor het accommodatiebeleid dat Meer Vandaag afgelopen vrijdag heeft ontvangen. Het huurtarief gaat ook anders berekend worden, namelijk per vierkante meter. Ook wordt de Auw Kèrk in Bunde teruggeplaatst op de lijst gemeentelijke accommodaties. Hierdoor blijven alle 5 gemeenschapshuizen bestaan.

Huur per vierkante meter
De gemeente wilt een meer eerlijke verhouding in huurprijs creëren, daarom wordt de huurprijs per vierkante meter berekend. Op dit moment is dat namelijk nog niet het geval. De Stip in Meerssen heeft bijvoorbeeld een grotere oppervlakte dan de Kollekamp in Geulle. Namelijk 1095 vierkante meter tegenover 384 vierkante meter. Door deze nieuwe huurtarieven gaan de grote gemeenschapshuizen meer huur betalen en de kleine minder.

Verdubbeling huur
Het huurtarief dat nu per vierkante meter berekend wordt zal per 1 januari 2020 verdubbelt worden. In het accommodatiebeleid staat: “Door de verdubbeling van het huurtarief leveren de gemeenschapshuizen toch een bijdrage aan de taakstellende ombuiging van €180.000,- die bij de gemeentelijke accommodaties bereikt moet worden.” Door deze regeling gaat de huur per jaar er als volgt uitzien:

De Stip MeerssenDe Koel RothemDe Auw kerk BundeDe Kollekamp Geulle D’n Huppel Ulestraten Totaal
Nieuwe huurprijs (incl. verdubbeling)€ 4.578 € 3.456€ 2.918€ 1.606€ 5.350€ 17.908
Verhoging (t.o.v. huidige situatie)€ 2.593€ 1.980€ 933€ 73€ 3.365€ 8.954
Procentuele verhoging130%134%47%4%170%100%

Auw Kèrk
De gemeenteraad had in de raadsvergadering van 1 februari 2017 besloten dat de Auw Kèrk in Bunde niet meer zou vallen onder de gemeentelijke accommodaties in verband met bezuinigingen. In het accommodatiebeleid staat dat dat enkel een ‘papieren besluit’ bleef. De Auw Kèrk is namelijk een rijksmonument en hiervoor geldt dat zolang de gemeente eigenaar is van het gebouw de gemeente dit moet blijven onderhouden. In dezelfde raadsvergadering werd ook besloten dat de Auw Kèrk gemeenschapshuis zou blijven zolang er geen alternatieve locatie is waar vereniging terecht kunnen voor hun activiteiten. In het accommodatiebeleid staat: “Voorgesteld wordt om deze onduidelijke en tegenstrijdige situatie te beëindigen en de Auw Kèrk weer formeel te betitelen als gemeentelijke accommodatie en hiervoor een nieuw besluit te nemen.”

Sint Agneskerk in Bunde
Sinds november vorig jaar loopt er een haalbaarheidsonderzoek om te kijken in hoeverre de huidige Sint Agneskerk in Bunde kan worden getransformeerd naar een multifunctioneel cultureel centrum, met naast handhaving van de kerkfunctie ook ruimte voor grote concerten en evenementen. Er wordt gekeken of dit technisch en financieel mogelijk is. De resultaten zullen naar verwachting in oktober van dit jaar klaar zijn. In het accommodatiebeleid staat: “Indien dit onderzoek leidt tot een concreet plan wordt dit aan de raad ter besluitvorming gelegd. Mocht realisatie van een dergelijk multifunctioneel cultureel centrum haalbaar worden geacht, dan zal dit consequenties hebben voor de Auw Kèrk, in Bunde is geen plaats voor twee van dergelijke voorzieningen.”

Accommodatiebeleid
De plannen van het accommodatiebeleid die bekend zijn gemaakt moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit zal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019. Het accommodatiebeleid houdt de gemeente Meerssen al een aantal jaar bezig. In dit plan wordt een bezuiniging van €180.000,- gepresenteerd. Hiermee wordt voldaan aan de taakstelling.

Lees vorig bericht

75-jaar bevrijding: Joop Geijsen en zijn dagboek

Lees volgend bericht

Kunst in ’t dörrep Ulestraote