Provincie: begroting komende jaren dient op orde te zijn

Dat de financiële situatie van de gemeente niet rooskleurig is, is geen nieuws. Nu de begrotingsvergadering weer langzaam in zicht komt, geeft de Provincie al waarschuwingen dat de begroting voor de komende jaren op orde dient te zijn. Als dit niet lukt, heeft dit consequenties voor de gemeente.

Tekort
Er dreigt een tekort van 1,3 miljoen in 2020 en 2021, oplopend naar 1,9 miljoen in 2022 op de gemeentelijke begroting.
Tijdens een onlangs gehouden gesprek tussen de gemeente en de Provincie, op initiatief van de gemeente, heeft de gemeente de opdracht gekregen om op 15 november een begroting in te dienen met een meerjarig structureel en reëel begrotingsevenwicht.

Van repressief naar preventief toezicht
De Provincie geeft aan dat als er geen sluitende meerjarenbegroting wordt ingediend, zij de begroting niet zal beoordelen. De gemeente komt dan onder preventief toezicht te staan en tegelijkertijd moet de raad binnen enkele weken acties ondernemen om alsnog een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Momenteel staat de gemeente onder repressief toezicht wat inhoudt dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting mag uitvoeren. Repressief toezicht is toezicht achteraf en is daarmee de lichtste vorm van toezicht. Preventief toezicht houdt in dat raadstukken met financiële impact, nadat ze door de raad zijn vastgesteld, ook nog door gedeputeerde staten moeten worden goedgekeurd voordat daadwerkelijke uitvoering plaats kan vinden.


“De financiële situatie geeft reden tot zorg, de opgave is fors en de uitdaging is meer dan stevig…”

College van B&W

College van B&W
Het college is inmiddels gestart met de zoektocht naar mogelijkheden tot ombuigingen bij de inkomsten en uitgaven om de begroting sluitend te krijgen. De financiële situatie geeft reden tot zorg, de opgave is fors en de uitdaging is meer dan stevig, maar we zullen er alles aan doen om op verantwoorde wijze dit op te lossen en met deugdelijke oplossingsvoorstellen naar de raad te komen, aldus het college.

Lees vorig bericht

Feestweekend 85-jarig bestaan RKUVC

Lees volgend bericht

Te weinig lesboeken bij het Stella Maris College