Te weinig lesboeken bij het Stella Maris College

Het Stella Maris heeft te kampen met een tekort aan lesboeken. Het probleem doet zich vooral voor op HAVO 3. Hier hebben nog niet alle leerlingen hun boeken, sommige zelfs maar 9 van de 24.

Huiswerk maken van het mobieltje
Doordat het aanleveren van de lesboeken vooralsnog uitblijft, moeten leerlingen op creatieve wijze aan hun lesstof komen om zo hun huiswerk te kunnen maken. Leerkrachten adviseren aan hen om foto’s te maken met hun mobiele telefoon van de pagina’s die ze nodig hebben, of om foto’s op te vragen aan medeleerlingen via WhatsApp. Diverse ouders maken zich zorgen hierover.

Stella Maris erkent het probleem
Locatie directeur Overgaauw: “Er zijn inderdaad problemen bij onze havo-3. Voor de overige leerlingen blijft het bij incidenten die op alle scholen elk jaar wel voorkomen. Onze docenten zijn vindingrijk en het maken van foto’s van leerstof is, met name bij trainingen,  niet ongebruikelijk. Maar als ouders bij u kenbaar maken dat zij hier niet tevreden over zijn dan zijn er andere oplossingen denkbaar.”

Overstap van GPL naar Regulier
Aan het einde van het schooljaar 2018/2019 heeft de schoolleiding besloten om naast Gepersonaliseerd Leren opnieuw Regulier Onderwijs aan te bieden. Dit o.a. na onderzoek van de schoolinspectie over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de grote impact die de overgang van Regulier naar GPL heeft gehad op leerkrachten, ziekteverzuim en het niet tijdig voorbereid zijn voor GPL bovenbouw.

Lees vorig bericht

Provincie: begroting komende jaren dient op orde te zijn

Lees volgend bericht

Meer Bekeken: oorlog en bevrijding herinnerd