Tennisvereniging de Gewannen afgestoten, de Pletschmeppers en Volharding verantwoordelijk voor eigen onderhoud

Tennisvereniging de Gewannen uit Ulestraten wordt gefaseerd afgestoten door de gemeente. Dit staat in de plannen voor het accommodatiebeleid die Meer Vandaag vorige week vrijdag heeft ontvangen. Tennisvereniging de Pletschmeppers uit Geulle, en tennisclub Volharding uit Meerssen krijgen de verantwoordelijkheid van het onderhoud aan de gebouwen op de sportparken.

De Gewannen
Vanaf 2019 worden de donaties aan de Reserve Buitensportaccommodaties en aan de voorziening meerjarig onderhoud gebouwen van de Gewannen beëindigd. Uiterlijk wordt per 1 januari 2020 de bekostiging van het jaarlijks onderhoud aan de gebouwen beëindigd met uitzondering van onder andere de controle en schoonmaak van het dak. Dit staat in de plannen van het accommodatiebeleid. Ook staat er dat de gemeente tot uiterlijk 1 januari 2022 eigenaar blijft en tot de datum de OZB, de rioolheffing en de opstalverzekering betaald. Met deze bezuiniging zullen ze in 2019 €12.481,- besparen. De reden voor deze beslissing is dat het aantal leden van de Gewannen al jaren sterk daalt. Het baangebruik is ook 4,5 maal duurder dan bij TC Bunde, de tennisclub met de meeste leden. Het kost de gemeente jaarlijks zo een €7,- per persoon voor het baangebruik bij tennisclub Bunde, terwijl dat bij Tennisvereniging de Gewannen €30,- per jaar is. Bij tennisvereniging de Pletschmeppers is het baangebruik nog duurder hier kost het de gemeente meer dan €38,- per persoon per jaar, dat is 5,5 maal zoveel als bij TC Bunde. Hieronder is een overzicht te vinden van het aantal leden per tennisclub:

TennisclubsAantal Leden
TC Bunde392
TV De Pletschmeppers103
TC Volharding161
TV De Gewannen87
Totaal743

Toekomst TV de Gewannen
De tennisvereniging zal per 1 januari 2020 opgaan in tennisclub Volharding uit Meerssen. In het accommodatiebeleid staat: “Zolang er nog leden zijn die in Ulestraten willen blijven spelen kan dat, zij het dat de leden dan zelf voor het onderhoud van banen, sportpark en gebouwen moeten zorgen. Dit gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van TC Volharding, want dat is dan de nieuwe rechtspersoon.” De gemeente zal in 2020 wel zorg dragen voor het verwijderen van de 2 niet meer in gebruik zijnde gravelbanen. Dit gaat de gemeente €25.000,- kosten.

Overdracht onderhoud gebouwen
In het accommodatiebeleid staat dat de gemeente het onderhoud van de gebouwen en kleedlokalen op het sportpark van TV de Pletschmeppers en TC Volharding aan de betreffende vereniging overdraag. vanaf 1 januari 2020 zijn dan de verenigingen verantwoordelijk voor het jaarlijks en het meerjarig onderhoud van de gebouwen. Voordat de overdracht plaatsvindt dienen de gebouwen in een goede staat te worden gebracht. De gemeente gaat een bedrag van €130.519,- in depot zetten voor de jaren 2020 tot en met 2029. Normaal zou het de gemeente zelf €174.025,- kosten aan meerjarig onderhoud voor een periode van 10 jaar. In het accommodatiebeleid wordt ervan uitgegaan dat de clubs zelf het onderhoud goedkoper kunnen regelen en wordt er een korting van 25% gehanteerd. In het accommodatiebeleid staat: “Indien activiteiten van dit meerjarig onderhoud, die worden geregeld door de vereniging, nog goedkoper worden uitgevoerd dan het depotbedrag, is de ‘winst’ voor de betreffende vereniging.” De gemeente hoopt zo de clubs te stimuleren om zo goedkoop mogelijk voor het onderhoud te zorgen.

In de eerste helft van de jaren 2022, 2025 en 2027 vindt er een tussenevaluatie plaats. Daarbij wordt gekeken naar het toekomstperspectief van de club op basis van aantal spelende leden en wordt bezien of nieuwe, c.q. andere keuzes noodzakelijk zijn.

Accommodatiebeleid gemeente Meerssen

Tennisclub Bunde
Tennisclub Bunde heeft voorgesteld om de optie om te komen tot volledige privatisering van de tennisaccommodatie te onderzoeken. In dat geval zou de club zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de banen, de verlichting, en dergelijke en de kosten daarvan. In het vierde kwartaal van 2019 zullen deze plannen nader uitgewerkt en besproken worden. De tennisclub krijgt een eenmalige subsidie van €50.000,- voor de aanlag van 2 padèlbanen. De tennisclub wilt met de realisatie van de 2 banen inspelen op de nieuwe trend op een aanverwant sportgebied en ziet de aanleg hiervan als een belangrijke actie. De totale kosten hiervan zijn €150.000,- en de club heeft voor één derde van dit bedrag een eenmalige subsidie aangevraagd. In het accommodatiebeleid staat: “De club zorgt zelf voor de bekostiging van het overige deel van het benodigde bedrag.”

Totaal jaarlijkse besparing bij tennisaccommodaties:

In 2019€30.971,-
Vanaf 2020€31.672,-
Vanaf 2022€32.525,-

Accommodatiebeleid
Er lag nog een bezuinigingsopdracht op de gemeentelijke accommodaties van € 180.000,- uit de vorige jaren. Deze taakstelling stond dus nog open. De provincie heeft als toezichthouder erop aangedrongen dat de gemeente Meerssen de bezuinigingen die in de begroting staan voor 2020 ook waarmaakt. Met het huidige voorstel van het college aan de gemeenteraad wordt deze taakstelling van € 180.000,- alsnog gerealiseerd.

Lees vorig bericht

Joop Geijsen: van Meerssen tot aan zijn onderduik adres

Lees volgend bericht

Robert Smeets te gast in het 80’s Café