Harley Davidson Club BIG mag voor €4.399,- per jaar in accommodatie blijven

Harley Davidson Club Bunde-Itteren-Geulle, ook wel BIG, krijgt een keuze van de gemeente. Ze kunnen voor €4.399,- per jaar in hun huidige accommodatie, het voormalig Amicitas gebouw, blijven of ze moeten eruit en dan wordt het gebouw gesloopt. Dit is staat in de plannen voor het accommodatiebeleid die afgelopen vrijdag werden gepubliceerd.

Kosten
De club betaalt nu €300 per jaar aan gebruikersvergoeding. Daar komen nog de energielasten, de opstalverzekering en het onderhoud aan de brandblussers bovenop. De gemeente voert geen onderhoud uit aan de gebouwen of het terrein, dat is met BIG afgesproken, deze kosten zijn geheel voor rekening van BIG zelf. De kosten van de rioolheffing (€254,-), zuiveringschap (€48,-), OZB eigenaarsdeel (€2.285,-) en OZB gebruikersdeel (€1.812,-) zijn nu nog voor rekening van de gemeente. In totaal bedragen de kosten voor de gemeente €4.399,- waarvan €300,- door de gebruikersvergoeding van BIG gedekt wordt.

Het college acht deze situatie onwenselijk, temeer omdat het om een club gaat met ca. 10 leden

Accommodatiebeleid gemeente Meerssen

Tien leden
Het college vindt deze bedragen “onwenselijk”, ook omdat de club ongeveer 10 leden heeft. Verder staat in het subsidiebeleid dat verenigingen met minder dan 25 leden geen gemeentelijke subsidie mogen ontvangen. Daarom zal per 1 januari 2020 de huidige gebruikersovereenkomst beëindigd worden.

Minder kosten
De gebruikersvergoeding zal per 1 januari 2020 verhoogd worden naar kostendekkend niveau, €4399,- per jaar. Als BIG dat wil betalen mogen ze in de accommodatie blijven en krijgt de gemeente vanaf 1 januari 2020 €4.100,- per jaar extra. Wil BIG de gebruikersovereenkomst beëindigen, dan zijn er geen extra inkomsten voor de gemeente, wordt het gebouw gesloopt en vervallen ook de diverse jaarlijkse kosten zoals de rioolheffing, zuiveringsschap, de OZB in totaal heeft de gemeente dan circa €3000,- minder uitgaven.

Gesloopt
Als BIG de accommodatie verlaat zullen de gebouwen gesloopt worden. Overigens bevat dit pand asbest. De sloopkosten zullen voor de rekening van de gemeente zijn.

Accommodatiebeleid
Er lag nog een bezuinigingsopdracht op de gemeentelijke accommodaties van € 180.000,- uit de vorige jaren. Deze taakstelling stond dus nog open. De provincie heeft als toezichthouder erop aangedrongen dat de gemeente Meerssen de bezuinigingen die in de begroting staan voor 2020 ook waarmaakt. Met het huidige voorstel van het college aan de gemeenteraad wordt deze taakstelling van € 180.000,- alsnog gerealiseerd.

Lees vorig bericht

Meerssen als regiegemeente kost 3 á 4 miljoen

Lees volgend bericht

Ontmoetingspunt de Ketel in finale “Onze Buurt”