Informatiebijeenkomst toekomst RVU: een avond van vooral hoop

Het onlangs gepresenteerde accommodatiebeleid vraagt veel offers van de Rothemse voetbalclub RVU. De club is bang voor haar voortbestaan en daarmee ook de sociale binding in Rothem. Om haar leden en inwoners van Rothem en Weert in te lichten over toekomstscenario’s en oplossingen, organiseerde het bestuur maandagavond een informatiebijeenkomst in de kantine.

Belangstelling
De kantine van de voetbalvereniging was goed gevuld; ongeveer 60 belangstellenden waaronder ook inwoners van Rothem, waren komen luisteren naar de toelichting van onder andere voormalig VVD raadslid René van Beekum. Hij deed een uiteenzetting van het voorliggend accommodatiebeleid en de positie van RVU daarin. Ook waren er enkele raad(advies)leden aanwezig.

Toehorende wethouder
De verantwoordelijk wethouder Jan Gulikers was ook aanwezig. Hij deed voor de bijeenkomst het verzoek om het accommodatieplan toe te lichten. Dit verzoek is door het RVU-bestuur afgewezen. Ook de aanwezige raadsleden werd verzocht alleen toe te horen.

Toekomst
Om de club te redden komt het bestuur nu met een plan de toekomst in te gaan als een brede sociale vereniging. Daarbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van de velden voor andere evenementen in de kern. RVU zoekt nauwere samenwerking op met andere Rothemse verenigingen. Het bestuur gelooft in een langere toekomst voor RVU dan die nu geschetst wordt. Het Huis van de Sport wordt ingeschakeld om te berekenen wat realistische mogelijkheden zijn op financieel gebied.
Ook is de hoop gevestigd op de raadsleden die op 26 september gaan stemmen over het accommodatiebeleid tijdens de eerste raadsvergadering na de zomerstop.Lees vorig bericht

Ontmoetingspunt de Ketel in finale “Onze Buurt”

Lees volgend bericht

Collecteweek tegen spierziekten