Nieuwe bestemming voor leegstaande schoolgebouwen en gymzaal ’t Beukeböschke

Er zijn 3 leegstaande schoolgebouwen in onze gemeente: in ’t Riet in Geulle, de Gansbeek in Meerssen en het voormalige MAVO gebouw aan de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. De gemeente wilt een nieuwe invulling vinden voor deze gebouwen. Gymzaal het Beukeböschke in Meerssen wordt weinig gebruikt en daarom wilt de gemeente deze gymzaal afstoten. Dit werd bekend gemaakt in de plannen voor het accommodatiebeleid die Meer Vandaag vorige week vrijdag heeft ontvangen.

In ’t Riet
Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. Dit wordt gerealiseerd door Rendiz en Zorg & Co. De gemeente heeft dit gebouw in erfpacht gegeven. Hiervoor heeft de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen van €51.027,-. Het gebouw wordt door de gemeente afgestoten. Momenteel gebruikt scouting Geulle het gebouw nog, maar zij worden straks gehuisvest in het nieuwe project in ’t Riet.

De Gansbeek
De Gansbeek verkeert in een redelijke onderhoudsstaat en word in de verkoop gezet. Momenteel zit vastgoedbedrijf Ad Hoc nog in het pand om kraak en vandalisme te voorkomen. Momenteel kost het de gemeente €31.350,- om het gebouw in stand te houden en te verwarmen. De bedoeling is dat het gebouw zo spoedig mogelijk na de besluitvorming door de raad en uiterlijk voor 1 december 2019 in de openbare verkoop gezet wordt. Deze verkoop lever eenmalige inkomsten voor de gemeente op.

Voormalige MAVO gebouw
Het voormalige schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat wordt gesloopt. Het gebouw verkeerd namelijk in slechte onderhoudsstaat en is niet energiezuinig, ook is er veel asbest aanwezig in het gebouw. In het accommodatiebeleid staat ook dat het geschikt maken voor gebruik en verhuur hoge investeringen vergt. Vastgoedbedrijf Ad Hoc gebruikt momenteel ook dit gebouw en heeft hier tijdelijke huurders in zitten. Zij zullen een maand van tevoren op de hoogte worden gesteld. Lokale omroep Meer Vandaag zit ook in dit gebouw. Tevens maakt Kindervakantiewerk Meerssen gedurende de zomervakantie gebruik van het gebouw en terrein. De gemeente is samen met het kindervakantiewerk opzoek naar een andere geschikte locatie. De sloop wordt zo spoedig mogelijk na besluitvorming door de raad uitgevoerd. Het is van belang dat het gebouw nog voor het einde van 2019 gesloten wordt en de sloop uiterlijk in januari 2020 plaatsvindt. Zo wordt voorkomen dat er weer hoge stookkosten gemaakt worden, vorig jaar bedroeg dit €24.000,-. De kosten voor de sloop kunnen voor een deel gedekt worden uit de bijdrage vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde krimpengelden en de rest zal uit een eenmalige uitgave ten last van de algemene reserve komen.

’t Beukeböschke
De gymzaal in Meerssen wordt het minst van alle binnensportaccommodaties gebruikt, namelijk maar 14,5 uur per week. Hierdoor heeft de gemeente plannen om het Beukeböschke af te stoten. De gymzaal zal per 1 januari 2020 gesloten worden, dan wordt ook de bekostiging volledig beëindigd. In het accommodatiebeleid staat dat er in 2020 zo spoedig mogelijk een besluit over het gebouw moet worden genomen. De gymzaal is in 2016 nog voor €276.619,- gerenoveerd. Er zijn drie keuzes die de gemeente kan maken: ze kunnen het gebouw verhuren, verkopen of slopen. Op dit moment sport de Karateclub Karate Do Pora nog 3 avonden in ’t Beukeböschke, in totaal 8 uur. De gemeente heeft aangeboden om de club vanaf 1 januari 2020 te laten sporten in gymzaal ’t Uulke in Ulestraten op dezelfde dagen en tijdstippen. De karateclub heeft laten weten dat zij dit geen wenselijk alternatief vindt, omdat de meeste leden uit de kernen Meerssen en Bunde komen. Nader overleg tussen de karateclub en de gemeente volgt nog. Voor 1 december 2019 dient helder te zijn welke gymzaal de nieuwe sportlocatie wordt.

Accommodatiebeleid
Er lag nog een bezuinigingsopdracht op de gemeentelijke accommodaties van € 180.000,- uit de vorige jaren. Deze taakstelling stond dus nog open. De provincie heeft als toezichthouder erop aangedrongen dat de gemeente Meerssen de bezuinigingen die in de begroting staan voor 2020 ook waarmaakt. Met het huidige voorstel van het college aan de gemeenteraad wordt deze taakstelling van € 180.000,- alsnog gerealiseerd.

Lees vorig bericht

Uitgelicht special: de joodse familie Zeligman

Lees volgend bericht

Bevrijdingsjournaal bij Meer Vandaag