Actiegroep Sint Catharinastraat gaat over tot protestacties

“Gemeente Meerssen is de weg kwijt” zo luidt de titel waarmee Actiegroep “Sint Catharina, Veilig en Leefbaar!” aandacht vraagt voor de omstandigheden in de Sint Catharina Straat in Ulestraten. De actiegroep vraagt al jaren aandacht voor het zwaar verkeer dat trillingen veroorzaakt, het structureel passeren van de maximum snelheid van 30km/u, de weg die te smal is en het regenwater dat nergens heen kan. De actiegroep is klaar met praten en gaat nu protesteren. Het college van burgemeester en wethouders begrijpen de protestacties niet.

Bagatelliseren door wethouder
De actiegroep is al vanaf 2014 bezig om de problemen op te lossen in overleg met de gemeente. Maar nu schrijft de actiegroep dat wethouder Volders de problematiek bagatelliseert tot een klein verkeersprobleem en onjuiste informatie naar buiten brengt. De actiegroep voelt zich hierdoor niet serieus genomen terwijl volgens hun de problemen alleen maar toenemen.

Reactie college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de aanpak van de problematiek wel degelijk een belangrijk punt is “voor het college B&W is de aanpak van de Catharinastraat een speerpunt”.


“Het levert helemaal niets op”

Actiegroep Sint Catharina, Veilig en Leefbaar! over gesprekken met gemeente

Protest
“Het maakt de bewoners van de Sint Catharinastraat alleen nog maar strijdvaardiger” dus gaat de actiegroep zaterdag 14 september tussen 12:30 en 16:00 uur protesteren om opnieuw aandacht te vragen voor de problemen in de Sint Catharinastraat in Ulestraten

Themabijeenkomst
Op woensdag 25 september 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad over het onderhoud en de herinrichting van de Sint Catharinastraat in Ulestraten. Deze bijeenkomst vindt plaats vooruitlopend op de raadsadviesvergadering van 9 oktober en de raadsvergadering van 24 oktober, waar dit onderwerp ook op de agenda staat.

Lees vorig bericht

Grote belangstelling bij raadadviesvergadering

Lees volgend bericht

Themabijeenkomst Dementie en gedrag