Zelfstandigheid ten koste van alles?

De  OZB zal waarschijnlijk met 18 procent verhoogd gaan worden als de raad van Meerssen op 3 oktober besluit om te kiezen voor een regiegemeente. Vorige week werd dit duidelijk tijdens een extra bijeenkomst voor (burger)raadsleden.

Geen weg terug
Er konden vragen gesteld worden over de inhoud van het eindrapport van Berenschot. De meeste vragen bleven echter onbeantwoord omdat éérst op 3 oktober het principebesluit over de regiegemeente genomen moet worden. Maar om dan vóór het voorstel te kiezen betekent vrijwel zeker dat er geen weg meer terug is

Moeten we niet rationeel denken?
Een ding maakte het bureau Berenschot wel duidelijk, de jaarlijkse kosten zullen hoog zijn. De inwoners van Meerssen zullen dit door lastenverhogingen en bezuinigingen bijeen moeten brengen. Van der Bijl (BRUG-M) gaf tijdens de bijeenkomst een eigen presentatie. Zijn conclusie was dat herindeling of fusie uiteindelijk miljoenen euro’s goedkoper zullen zijn en rationeel gezien ook de beste keuze.

Waar zijn de belangen het meest mee gediend?
De vraag is nu, waar zijn de belangen van de inwoners van Meerssen het meest mee gediend ? De 18 procent verhoging van de OZB en de bezuinigingen voor verenigingen en accommodaties of toch een fusie / herindeling en wat gebeurt er als later blijkt dat er opnieuw tekorten ontstaan, gaat de OZB dan nog verder omhoog?

Meer gebaat bij fusie of herindeling
Of zijn de inwoners van onze gemeente meer gebaat met een herindeling of fusie ? De OZB zal dan niet verhoogd hoeven te worden. Mocht een fusie met bijvoorbeeld Maastricht in het verschiet liggen, dan zou de OZB zelfs verlaagd kunnen worden. Ook zal er dan wellicht minder bezuinigd hoeven te worden in onze kernen. Daarbij zal een fusie of herindeling de bestuurlijke kwaliteiten zeker vergroten.

Lees vorig bericht

Jeanny Bronckers uit Meerssen koninklijk onderscheiden

Lees volgend bericht

Bevrijdingsjournaal: Postuum geëerd, Liberty Tour & Donkere dagen