Goed seizoen en stijging ledenaantal zwembad Geulle