Bezuinigingen op accommodatiebeleid grotendeels aangenomen

Het raadsvoorstel inzake de bezuinigingen op het accommodatiebeleid is tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 september grotendeels door de gemeenteraad aangenomen. Mede onder dwang van de provincie lijkt nu na 10 jaar een einde te zijn gekomen aan dit hoofdpijndossier. Voor 1 januari 2020 zal er dan ook structureel 180.000 euro bezuinigd gaan worden. Het onderdeel “voetbal” daarover is de gemeenteraad verdeeld. Deze is dan ook, voor nu, niet aangenomen door de gemeenteraad.

De bezuinigingen
Er zullen verschillende accommodaties aan de verenigingen worden overgedragen middels een erfpachtovereenkomst. Gymzaal het Beukeböschke zal per 1 januari 2020 worden afgestoten tenzij het bestuur van karateclub Do Pora met een gedegen kostenneutraal toekomstplan komt. Basisschool de Gansbeek en het voormalige MAVO gebouw aan de proost de Beaufortstraat  zullen worden verkocht c.q. afgebroken. Verder zullen alle gemeenschapshuizen in de toekomst marktconforme huurprijzen moeten gaan hanteren.

Vooral voetbalclub RVU de klos.
Voetbalvereniging RVU is de grootste gedupeerde van dit nieuwe beleid. Met ingang van 1-1-2020 zal de gemeente geen geld meer steken in deze vereniging. Wel zal de gemeente gedurende 3 seizoenen het kunstgrasveld onderhouden. Dit levert in 2022 een besparing op van 60.000 euro. Het Huis voor de Sport zal de club gaan begeleiden in hun zoektocht naar mogelijke toekomstscenario’s.

Voorstel RVU stuitte op veel verzet
Gezien de complexiteit van het accommodatiebeleid was eerder besloten om het voorstel op te splitsen in 7 delen: voetbal, tennis, binnensport-accomodaties, gemeenschapshuizen, leegstaande schoolgebouwen en overige accommodaties. Echter het voorstel inzake RVU stuitte op veel verzet binnen de raad, ook binnen de coalitie.

Wijzigingsvoorstel door oppositiepartijen
De oppositiepartijen Lokaal DNA en FOCUS diende een wijziging (amendement ) in. Deze wijziging hielt in grote lijnen in dat zij pleiten om RVU op gelijke wijze te behandelen als de overige Voetbalverenigingen. Omdat “Dit tegenstrijdig is aan de bevindingen in het eindrapport toekomstbestendig Meerssen met betrekking tot het behouden van een krachtig verenigingsleven, dat gezien wordt als één van de grootste sterktes van de gemeente omdat het een verbindende factor is voor de leefbaarheid in de kernen.” Aldus de oppositiepartijen. De coalitie leek ook verdeeld, dit bleek later ook tijdens de stemming van de wijziging (amendement), de stemming staakte. er waren 8 stemmen tegen en 8 voor. Dit onderdeel van het voorstel wordt daarom doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering om dan opnieuw in stemming te worden gebracht.

Deurwaarder
In afwachting van dit nog te nemen besluit, kan de wethouder toch verder met zijn beleid. Aldus de wethouder tegen Meer Vandaag. Zo zullen verschillende verenigingen komend weekend een bezoek kunnen verwachten van een deurwaarder. Deze zal een brief overhandigen waarin de gemeente de huur van de accommodatie opzegt. Daarna zal zo spoedig mogelijk gestart worden met de onderhandelingen over de erfpachtovereenkomsten met de verschillende verenigingen. De wethouder hoopt vóór 1 januari 2020 klaar te zijn met de uitvoering van de plannen.

Lees vorig bericht

Haverzekskes uit Bunde bestaan 5×11 jaar

Lees volgend bericht

Collecteweek Brandwonden Stichting: geef om een littekenvrije toekomst