Koninklijke Erepenning voor Harmonie en Drumband Sint Agnes Bunde